Veselības ministrija īstenos informatīvu kampaņu iedzīvotāju izpratnes veicināšanai par seksuālo un reproduktīvo veselību

Lai uzlabotu izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, mazinātu seksuāli transmisīvo infekciju izplatību, nepilngadīgo grūtniecību un mākslīgi veikto abortu skaitu, Veselības ministrija 2023. gadā īstenos sabiedrības informēšanas kampaņu seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai "CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!".

Aizvadītā gada nogalē pētījumu centra SKDS veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja atklāj: 64% iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem netiek runāts pietiekami daudz. Turklāt aptaujas dati atklāj satraucošus faktus – puse aptaujāto, kuriem ģimenē ir 10–18 gadus veci bērni, ar viņiem par seksuālo un reproduktīvo veselību nav runājuši. 41% Latvijas iedzīvotāju ģimenē vispār nerunā par tēmām, kas saistītas ar seksuālo un reproduktīvo veselību.

Kampaņas galvenais mērķis ir veicināt mērķauditorijas izpratni un zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību. Īpašs uzsvars kampaņā tiek likts uz sarunu – cieņpilnu, godīgu un atklātu spēju sarunāties par seksu gan jaunietim ar vecākiem vai pedagogu, gan partneriem savā starpā. Tieši tāpēc kampaņai izvēlēts sauklis "CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!", kas iezīmē atvērtas sarunas nozīmību.

Viena no kampaņas primārajām mērķauditorijām ir jaunieši no 15 gadu vecuma un viņu vecāki. Zināšanas un izpratne par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, tostarp kontracepcijas līdzekļu nepieciešamību un pareizu lietošanu, kā arī precīzas informācijas pieejamība jauniešiem ļaus viņiem pieņemt apzinātus lēmumus par savu ķermeni un attiecībām, pozitīvi ietekmēs fizisko un garīgo veselību, kā arī palīdzēs veidot cieņpilnas attiecības ar saviem partneriem turpmākajā dzīvē.

Kampaņas laikā, piesaistot jomas speciālistus, tiks sagatavotas īsfilmas un informatīvi materiāli gan vecākiem, gan jauniešiem. Norisināsies nodarbības jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un tiešsaistes lekcijas vecākiem.

Tāpat tiks sagatavoti arī 30 tūkstoši prezervatīvu ar kampaņas simboliku, kas tiks izdalīti mērķauditorijai klātienes nodarbību ietvaros.

Kampaņa tiek īstenota Veselības ministrijas īstenotās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.