Platforma ESparveselību.lv ir daļa no veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu kopuma, ko Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”. 

Šeit atradīsiet aktuālo informāciju par veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem tādās jomās kā veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte, atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšana, psihiskā veselība, kā arī seksuālā un reproduktīvā veselība. Dalīsimies ar uzticamu ekspertu viedokļiem un komentāriem un citu noderīgu informāciju, kas iedvesmos veselīgam dzīvesveidam. 

Tāpat šeit atradīsiet projektā veiktos sabiedrības veselības pētījumus, informāciju par pieejamo apmācību un mācību video, kā arī dažādu sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumu materiālus

Projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Nr.9.2.4.1/16/I/001) sadarbības partneri ir Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Zāļu valsts aģentūra un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

 

Ar aktuālo veselības veicināšanas un slimību profilakses plānu, var iepazīties šeit