CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!

Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam viens no apakšmērķiem ir uzlabot iedzīvotāju seksuālo un reproduktīvo veselību, īstenojot vienotu seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas politiku sabiedrībā. Pamatnostādnēs ir uzsvērts, ka Latvijas sabiedrībā ir salīdzinoši zema izpratne par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.

2022. gada nogalē pētījumu centra SKDS veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja atklāj: 64% iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem netiek runāts pietiekami daudz. Puse aptaujāto, kuriem ģimenē ir 10–18 gadus veci bērni, ar viņiem par seksuālo un reproduktīvo veselību nav runājuši. 41% Latvijas iedzīvotāju ģimenē vispār nerunā par tēmām, kas saistītas ar seksuālo un reproduktīvo veselību.

Lai uzlabotu izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, mazinātu seksuāli transmisīvo infekciju izplatību, nepilngadīgo grūtniecību un mākslīgi veikto abortu skaitu, Veselības ministrija 2023. gadā īsteno sabiedrības informēšanas kampaņu seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai.

Kampaņas norises laiks: 2023. gada 14. februāris – 2023. gada maijs

Kampaņas mērķauditorija:

Primārā mērķauditorija:

  • jaunieši no 15 gadu vecuma;
  • iedzīvotāji, kuriem ir bērni;
  • iedzīvotāji, kuriem ir aktīva seksuālā dzīve.

Sekundārā mērķauditorija: pedagogi, sociālie darbinieki, ārstniecības personas, sociālās aprūpes institūciju pakalpojumu sniedzēji.

Kampaņas sauklis: "CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ?  PAR VEIKLU VALODU!"

Kampaņas mērķis: veicināt mērķauditorijas izpratni un zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī uzlabot spēju sarunāties par seksu, lai panāktu dialogu starp jaunieti un vecākiem, starp jaunieti un pedagogu un starp partneriem.

Kampaņas galvenās aktivitātes:

  • informatīvais materiāls jauniešiem par seksuāli transmisīvajām infekcijām;
  • informatīvais materiāls vecākiem "Zīlīte vecākiem. Manam bērnam būs sekss";
  • izglītojoša filma jauniešiem par to, kā veidot cieņpilnas, veselīgas attiecības, par to, kā sarunāties par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un biežākajiem jauniešu starpā sastopamajiem mītiem;
  • izglītojoša filma pieaugušajiem par labu attiecību pamatiem, valsts apmaksātajām pārbaudēm, lietu saukšanu īstajos vārdos, biežākajiem mītie pieaugušo vecumā par seksu un attiecībām;
  • informatīvas un izglītojošas nodarbības 9.-12. klašu jauniešiem skolās par seksuālo un reproduktīvo veselību;
  • piecas informatīvas un izglītojošas tiešsaistes lekcijas vecākiem par to, kā sarunāties ar jaunieti par seksualitāti un kā sarunas aizvadīt maksimāli komfortabli. Lekcijās paredzēta, gan teorija, gan praktisku situāciju modelēšana, gan iespēja uzdot interesējošos jautājumus.

Kampaņa tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

 

Kampaņas video

Lejupielādes