CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!

Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam viens no apakšmērķiem ir uzlabot iedzīvotāju seksuālo un reproduktīvo veselību, īstenojot vienotu seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas politiku sabiedrībā. Pamatnostādnēs ir uzsvērts, ka Latvijas sabiedrībā ir salīdzinoši zema izpratne par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.

2022. gada nogalē pētījumu centra SKDS veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja atklāj: 64% iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem netiek runāts pietiekami daudz. Puse aptaujāto, kuriem ģimenē ir 10–18 gadus veci bērni, ar viņiem par seksuālo un reproduktīvo veselību nav runājuši. 41% Latvijas iedzīvotāju ģimenē vispār nerunā par tēmām, kas saistītas ar seksuālo un reproduktīvo veselību.

Lai uzlabotu izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, mazinātu seksuāli transmisīvo infekciju izplatību, nepilngadīgo grūtniecību un mākslīgi veikto abortu skaitu, Veselības ministrija 2023. gadā īsteno sabiedrības informēšanas kampaņu seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai.

Kampaņas norises laiks: 2023. gada 14. februāris – 2023. gada maijs

Kampaņas mērķauditorija:

Primārā mērķauditorija:

 • jaunieši no 15 gadu vecuma;
 • iedzīvotāji, kuriem ir bērni;
 • iedzīvotāji, kuriem ir aktīva seksuālā dzīve.

Sekundārā mērķauditorija: pedagogi, sociālie darbinieki, ārstniecības personas, sociālās aprūpes institūciju pakalpojumu sniedzēji.

Kampaņas sauklis: "CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ?  PAR VEIKLU VALODU!"

Kampaņas mērķis: veicināt mērķauditorijas izpratni un zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī uzlabot spēju sarunāties par seksu, lai panāktu dialogu starp jaunieti un vecākiem, starp jaunieti un pedagogu un starp partneriem.

Kampaņas galvenās aktivitātes:

Kampaņa tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

 

Kampaņas video

 • Lekcija vecākiem "Manam bērnam būs sekss" Video

  Lekcija "Manam bērnam būs sekss" izstrādāta Veselības ministrijas sabiedrības informēšanas kampaņas par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu “Cik brīvi Tu runā seksa valodā? Par veiklu valodu!” ietvaros. Lekcijas saturs veidots 15-18 gadīgu jauniešu vecākiem un sniegs gan nepieciešamās zināšanas, gan iedrošinājumu sarunāties ar savu bērnu par seksu, tādējādi palīdzot jauniešiem veidot cieņpilnas un atbildīgas attiecības, kā arī izpratni, kas ir seksuālās un reproduktīvās veselības riski un kā no tiem izsargāties.
  Lekcijas autore un vadītāja ir Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas vadītāja asociētā profesore Ieva Stokenberga.
 • Kampaņas "Cik brīvi Tu runā seksa valodā? Par veiklu valodu!" filma pieaugušajiem Video

  Veselības ministrija kopā ar ekspertiem izstrādājusi izglītojošu filmu pieaugušajiem, kurā ar praktisku dzīves situāciju izspēli un humora dzirksti tiek skaidrotas izplatītas situācijas un mīti, ar kuriem pieaugušie var saskarties seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Izglītojošā filma ir tapusi informatīvās kampaņas “CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!” ietvaros.

Lejupielādes