"Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!"

Viens no emocionālās vardarbības veidiem, kas spēj ietekmēt jauniešu psihi un atstāt tālejošas sekas veselīgai pusaudža attīstībai, ir ņirgāšanās jeb mobings izglītības vidē.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dati rāda, ka Latvijā 35% pusaudžu vismaz dažas reizes mēnesī ir saskārušies ar ņirgāšanos, un Latvija šajā rādītājā ieņem pirmo vietu starp visām Eiropas Savienības valstīm.

Saskaroties ar ņirgāšanos, cieš visi – ne vien upuris un vērotājs, bet arī pāridarītājs, klase un skolas vide kopumā. Ņirgāšanās rezultātā pieaug psihiskās un fiziskās veselības riski, samazinās pusaudžu pašvērtējums un spēja kādam uzticēties, kā arī pasliktinās mācību sniegums.

Tādēļ Veselības ministrija īsteno sabiedrības informēšanas kampaņu ar mērķi skaidrot iedzīvotājiem to, ka ņirgāšanās pusaudžu vidū nav norma un pašattīstības posms un informēt par problēmas nozīmīgumu kā arī sniegt konkrētus ieteikumus, kā rīkoties ņirgāšanās situācijās.

Kampaņas mērķauditorija ir visi Latvijas iedzīvotāji, bet atsevišķas aktivitātes plānotas jauniešiem (11-15.g.v.), pedagogiem un jauniešu vecākiem. 

Galvenās aktivitātes :

  • Mācību filma pusaudžiem par ņirgāšanos skolās ar pusaudžu psihoterapeita Nila Konstantinova dalību.  Aicinām skolas to izmantot kā mācību materiālu, piemēram, klases audzināšanas stundās. 
  • Digitālie kursi pedagogiem un skolu vadībai – sešas 15-20 minūšu lekcijas kopā ar papildmateriāliem par ņirgāšanās problemātiku, rīcību ņirgāšanās novēršanā un saziņā ar vecākiem. 
  • Video simulācija vecākiem – dažādu ar ņirgāšanos saistītu situāciju izspēle ar mērķi sniegt zināšanas pusaudžu vecākiem par vēlamo rīcību gadījumā, ja bērns skolā saskaras ar ņirgāšanos.

Sadarbībā ar nozares profesionāļiem šī kampaņa tiek balstīta uz konceptu “ATĀ ŅIRGĀŠANĀS!”. Tas ir jauns, īpaši šai kampaņai veidots, 3 soļu rīcības algoritms pusaudžiem, vecākiem un pedagogiem, kas katrai no minētajām mērķa grupām parāda vienotu pamatrīcību – veicamās darbības, lai ņirgāšanos pusaudžu vidū apturētu vai mazinātu.

Kampaņas sauklis ir IESKATIES ACĪS! – ieskatīšanās acīs ir pirmais solis, lai nodibinātu kontaktu, veidotu attiecības un novērstu ņirgāšanos!

Kampaņas apakšsauklis ir Ņirgāšanās – nav smieklīgi! – tas uzsver, ka ņirgāšanās par otru personu nav nevainīgs joks vai pasmiešanās, bet gan rīcība ar nopietnām sekām.

Kampaņa tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url

Kampaņas video

  • Mācību filma pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai skolās Video

    Veselības ministrija kopā ar ekspertiem izstrādājusi mācību filmu pusaudžiem, kas skolotājiem palīdzēs darbā ar ņirgāšanās problemātikas risināšanu. Filmā ar praktiskām situāciju izspēlēm un eksperta komentāriem ir skaidrota ņirgāšanās būtība, pazīmes, sekas, kā arī piedāvāti rīcības principi gadījumos, kad pusaudži saskaras ar ņirgāšanās situācijām.
    Mācību filma tapusi kampaņas "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās - nav smieklīgi!" ietvaros.

Lejupielādes