Pārvērt pārdrošību par drošību!

Ņemot vērā augsto bērnu traumatismu Latvijā, Veselības ministrija uzsākusi sabiedrības informēšanas kampaņu “Pārvērt pārdrošību par drošību!”. Tās ietvaros no 30.marta līdz 2023. gada vidum notiks izglītojoši pasākumi bērniem un vecākiem par traumatisma riska faktoriem un to novēršanu.

Kampaņas mērķis ir izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus, viņu vecākus un citus pieaugušos par drošību, biežāko traumu veidiem katrā vecumposmā, traumu gūšanas apstākļiem un profilakses pasākumiem, lai samazinātu bērnu traumatismu Latvijā.

Dažādas nelaimes notiek arī tad, ja vecāki ir rūpīgi un uzmanīgi. Sauklis “Pārvērt pārdrošību par drošību!” izvēlēts apzināti, lai parādītu, cik trausla ir robeža starp drošību un pārdrošību un ka pieaugušie spēj pasargāt bērnus, radot viņiem drošu vidi.

Kampaņas laikā tiks īstenoti dažādi izglītojoši pasākumi visā Latvijā:

  • ar mediju starpniecību regulāri tiks izplatīta noderīga informācija par bērnu traumatismu, tā riskiem un praktiskiem ieteikumiem traumu novēršanai;
  • notiks sporta spēles un mobilās darbnīcas, kas ar sadzīviskiem piemēriem izglītos par traumatismu;
  • ir sagatavoti informatīvi materiāli – buklets (konspektīva informācija par traumatisma mazināšanu un pirmo palīdzību), instrukcija jaunajiem vecākiem (plašāka informācija par traumu novēršanu un palīdzības sniegšanu, ieteikumi bērnam droša mājokļa iekārtošanā). Buklets tiks izplatīts pediatru praksēs, slimnīcās, sociālajos dienestos, bāriņtiesās, krīžu centros, ārpus ģimenes aprūpes centros;
  • ir sagatavoti videoklipi “Bērnam droša māja” un “Pārbaudīsim māju!”, kas praktiski apskata vidi mājās un tur esošos riska faktorus.

Kampaņas mērķauditorija: bērni vecumā līdz 6 gadiem, skolas vecuma bērni vecumā no 7 līdz 17 gadiem, bērnu vecāki, likumiskie pārstāvji un citi aprūpētāji, ka arī topošie vecāki.

Kampaņa tapusi pēc Veselības ministrijas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Slimību profilakses un kontroles centra iniciatīvas un tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url
Video Url

Kampaņas video

  • Kampaņa "Pārvērt pārdrošību par drošību!": pārbaudīsim māju! Video

    Video "Pārbaudīsim māju!" ar praktiskiem padomiem informē pieaugušos par iespējamiem bērnu traumatisma riskiem.
    Video tapis kampaņas "Pārvērt pārdrošību par drošību!" ietvaros.

Lejupielādes