Vecākiem pieejama video simulācija ar praktiskiem ieteikumiem pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai

Veselības ministrija (VM) informatīvajā kampaņā "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!" kopā ar jomas ekspertiem ir izstrādājusi video simulāciju pusaudžu vecākiem ar mērķi sniegt praktiskus ieteikumus ņirgāšanās mazināšanai. Video simulācija ir veidota kā interaktīvs atbalsta rīks, kurā ir apkopoti un skaidroti būtiskākie pusaudžu ņirgāšanās aspekti, kā arī sniegti praktiski izmantojami ieteikumi ņirgāšanās situāciju atpazīšanai, novēršanai un saziņai ar pedagogiem.

Video simulācijas saturā ir apkopotas izplatītākās situācijas, ar kurām vecāki var saskarties pusaudžu ņirgāšanās kontekstā. Tām jautājumu un izspēļu veidā tiek piedāvāti un skaidroti dažādi rīcības scenāriji un ieteikumi, tādējādi virzot vecākus uz vēlamo rīcību ņirgāšanās gadījumos.

"Jebkuras bērna uzvedībai netipiskas pazīmes, piemēram, ilgstoša nomāktība, fizisku sāpju parādīšanās bez medicīniska iemesla, apetītes izmaiņas, pēkšņa atzīmju pasliktināšanās skolā, izmaiņas draugu lokā u. tml. var liecināt par ņirgāšanās pieredzi. Vecāki savus bērnus pazīst vislabāk, tādēļ tieši vecākiem ir labākās iespējas savlaicīgi atpazīt ņirgāšanos un ātri rīkoties, lai to novērstu. Jāatceras, ka no ņirgāšanās cieš visi – gan upuris un novērotāji, gan pāridarītājs, tomēr, iesaistoties visām pusēm – pusaudžiem, viņu vecākiem, pedagogiem un skolu vadībai – ņirgāšanos ir iespējams apturēt," uzsver pusaudžu psihoterapijas speciālists Nils Konstantinovs.

Video simulācijā katram jautājumam vai situācijas izspēlei ir piedāvāti trīs līdz pieci atbilžu varianti. Uzspiežot uz kāda no tiem, parādīsies eksperta komentārs, kādēļ konkrētā atbilde vai rīcība ņirgāšanās situācijā ir vai nav vēlama. Piemēram, video simulācijā ir ietverti jautājumi par vēlamo vecāku rīcību, ja nokļuvis kādā no ņirgāšanās lomām – kļuvis par upuri, novērotāju vai pāridarītāju. Tāpat tajā ir attēlota sarunas veidošana ar bērnu, pedagogiem un citiem vecākiem.

Lai noskaidrotu, vai video simulācijas saturs atbilst vecāku vajadzībām, pēc izstrādes tas tika pilotēts 30 pusaudžu vecākiem. Viņi video simulāciju atzina par noderīgu un ieteiktu to izmantot arī citiem vecākiem.

Video simulācija pieejama šeit:

Video simulācija bez subtitriem

Video simulācija ar subtitriem

VM un jomas eksperti aicina vecākus kopā ar bērniem noskatīties arī mācību filmu par pusaudžu ņirgāšanos, apspriest filmā redzēto un pārrunāt bērnu pieredzi skolā. Mācību filma ir pielāgota arī bērniem ar dažādām uztveres vajadzībām.

Filma un tās versijas pieejamas šeit:

Mācību filma par pusaudžu ņirgāšanos izglītības vidē

Mācību filmas versija bērniem ar redzes traucējumiem

Mācību filmas versija ar surdotulkojumu

Mācību filmas versija vieglajā valodā

Pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai radīti digitālie kursi par to, kā novērst pusaudžu ņirgāšanos. Tajos ir apkopoti praktiski izmantojami rīcības algoritmi un instrumenti ņirgāšanās situāciju atpazīšanai, novēršanai un saziņai ar bērnu vecākiem. Visas kursu epizodes ir pieejamas arī VM “Youtube” vietnē.

Citi kampaņas materiāli atrodami ieskatiesacīs.lv.

Par kampaņu

Kampaņas "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!" laikā sadarbībā ar jomas ekspertiem ir izstrādāti praktiski un informatīvi materiāli pusaudžiem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolu vadībai, kā arī īstenotas reklāmas aktivitātes televīzijā, vidē, radio, drukātajos un digitālajos medijos.

Aptaujas dati par pirmo kampaņas posmu liecina, ka starp vecākiem, kuri audzina 7-15 gadus vecus bērnus, 76% vecāku snieguši atbildi, ka kampaņa rosinājusi viņus uzzināt vairāk par savstarpējo attiecību klimatu skolā, 73% vecāku pievērsuši lielāku uzmanību savu bērnu labsajūtai skolā, bet 53% – kampaņas iespaidā apsprieduši pusaudžu ņirgāšanās tematu ar saviem bērniem.

Kampaņa tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.