Veselības ministrija turpina īstenot profesionālās pilnveides kursus pedagogiem par ņirgāšanās izplatīšanas mazināšanu

Veselības ministrija turpina stiprināt pedagogu un atbalsta personāla zināšanas un prasmes par ņirgāšanās izplatības mazināšanu izglītības vidē un turpina īstenot bezmaksas pedagogu profesionālos pilnveides kursus visā Latvijā.

Ņirgāšanās ir emocionālās vardarbības veids, kura rezultātā pieaug fiziskās un psihiskās veselības riski, samazinās pusaudžu pašvērtējums, kā arī pasliktinās socializēšanās prasmes, mācību sasniegumi un sekmes. Lai to mazinātu, Veselības ministrija kopā ar speciālistiem ir sagatavojusi vadlīnijas.

Lai veicinātu vadlīniju ieviešanu Latvijas izglītības iestādēs, pēc trīs mēnešu pārtraukuma š.g. 26. septembrī atsāksies divu dienu pedagogu profesionālās pilnveides kursi par ņirgāšanās izplatības mazināšanu. To laikā pedagogi, izglītības iestāžu atbalsta personāls un citi pārstāvji tiks iepazīstināti ar izstrādātajām vadlīnijām un sagatavoti darbam ar tām. Kursu laikā būs iespēja pilnveidot zināšanas un prasmes par ņirgāšanos izglītības vidē, tās veidiem, lomām un sekām, kā arī prevenciju un izplatības mazināšanu.

Jau šogad ir plānots apmācīt vismaz 220 dalībniekus, savukārt līdz 2024. gada beigām plānots vēl  180 dalībniekus. Papildu tam, visiem kursa dalībniekiem arī pēc kursu norises būs pieejams profesionāls metodiskās vadības  atbalsts.

Kursu noslēgumā katrs dalībnieks saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Papildu informācija: vinetaatizglitibaspasakumi.lv vai pa tālruni 28326505.

Vadlīnijas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm pieejamas šeit.

Vadlīnijas pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādēm pieejamas šeit.

Rekomendācijas vecākiem pieejamas šeit.

Profesionālās pilnveides kursi tiek organizēti Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.