Izstrādāta “Zīlīte vecākiem” – informatīvs materiāls ar ekspertu ieteikumiem vecākiem, kā sarunāties ar savu bērnu par seksuālo un reproduktīvo veselību

Veselības ministrija (VM) ir izstrādājusi informatīvu materiālu vecākiem "Zīlīte vecākiem. Manam bērnam būs sekss", kas tapis informatīvās kampaņas "CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!" ietvaros. Jomas ekspertu izstrādātajā materiālā sniegti praktiski padomi vecākiem, kā sarunāties ar saviem bērniem – 15–18 gadus veciem jauniešiem – par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, cieņpilnām savstarpējām attiecībām, atbildīgu seksuālās dzīves uzsākšanu, izsargāšanos un citiem jautājumiem. Tāpat atspēkoti populārākie mīti par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.

Kā liecina pētījumu centra "SKDS" 2022. gada izskaņā veiktās aptaujas rezultāti, vairums vecāku Latvijā piekrīt, ka izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem ir svarīga un nepieciešama. Vienlaikus puse aptaujāto iedzīvotāju, kuru ģimenē ir 10–18 gadus veci bērni, ar viņiem par seksuālo un reproduktīvo veselību nav runājuši, bet vēl 41% iedzīvotāju atzīst, ka ģimenē par šīm tēmām nerunā vispār.

"Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem ir ļoti svarīga, jo jauniešu izglītošana viņiem draudzīgā veidā ir efektīva, pasargā viņus no mācīšanās caur savām kļūdām un negatīvās pieredzes, un palīdz izvairīties no tādiem fiziskās un psihiskās veselības riskiem kā neplānota grūtniecība vai seksuāli transmisīvas infekcijas. Turklāt pētījumi liecina, ka, tieši izglītojot pusaudžus seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumos, tiek veicināta vēlāka dzimumdzīves uzsākšana. Šajā gadījumā izglītošana nozīmē arī vecāku sarunas ar saviem bērniem. Lai šādas sarunas izdotos, svarīga ir mūsu pašu kā pieaugušo komforta sajūta, sarunājoties par seksualitātes jautājumiem, un vecākiem to palīdzēs stiprināt šis informatīvais materiāls," norāda sabiedrības veselības speciāliste un kampaņas eksperte Rita Kubuliņa.

Informatīvais materiāls "Zīlīte vecākiem. Manam bērnam būs sekss" ir lejupielādējams šeit.

"Ikvienam atbildīgam vecākam rūp, lai viņu bērni būtu laimīgi. Tāpēc ir jāatbalsta un jāiedrošina vecāki sarunāties ar saviem bērniem arī par jautājumiem, kas skar seksuālo un reproduktīvo veselību, tostarp cieņpilnu un atbildīgu attiecību veidošanu, pirmo seksuālo pieredzi, izsargāšanās nepieciešamību. Vienlaikus ir normāli, ka, runājot par šādiem tematiem, jūtam mulsumu, it īpaši komunikācijā ar saviem bērniem. Informatīvā materiāla "Zīlīte vecākiem. Manam bērnam būs sekss" mērķis ir atklāt un palīdzēt vecākiem pamanīt iespējas uzsākt sarunu, mācēt uzklausīt, sadzirdēt un cienīt mūsu bērnus, vienlaikus pasakot būtisko par attiecību veidošanu, atbildības uzņemšanos un izsargāšanos. Paaudzei, kas, vēl paši būdami bērni, ļoti iespējams, iepazinās ar slaveno žurnāla "Zīlīte" izdevumu "Mums būs bēbis?", šis izdevums sniegs vērtīgus padomus par to, kā atbalstīt savas atvases veselīgai un pozitīvai pārejai no bērna uz pieaugušo," pauž kampaņas eksperte, Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas vadītāja, asociētā profesore un informatīvā materiāla redaktore Ieva Stokenberga.

Informatīvais izdevums "Zīlīte vecākiem. Manam bērnam būs sekss" un citi kampaņas materiāli ir pieejami vietnē www.seksavaloda.lv un VM Youtube kontā. Kampaņas ietvaros norit arī tiešsaistes lekcijas vecākiem, kuru laikā tiek skaidroti jautājumi par komunikāciju ar bērniem par dažādiem seksuālās un reproduktīvās veselības aspektiem.

Kampaņa tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.