Veselības ministrija uzsāk plašu informatīvu kampaņu pusaudžu ņirgāšanās novēršanai

2022.gada 22. aprīlī Veselības ministrija uzsāk plašu informatīvu kampaņu “Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!”. Tās ietvaros sadarbībā ar ekspertiem tiks izstrādāti praktiski izmantojami mācību un informatīvie materiālie pusaudžiem, vecākiem un pedagogiem ar mērķi novērst pusaudžu ņirgāšanos skolās un aktualizēt sabiedrisko domu par to, ka ņirgāšanās pusaudžu vidū nav pieļaujama vai uztverama kā pašattīstības posms.

“Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dati rāda, ka Latvijā 35% pusaudžu regulāri saskaras ar ņirgāšanos, un Latvija šajā rādītājā ieņem pirmo vietu Eiropas Savienībā. Ņirgāšanās rezultātā pieaug psihiskās un fiziskās veselības riski, samazinās pusaudžu pašvērtējums un spēja kādam uzticēties, kā arī pasliktinās mācību sniegums un tālākās dzīves panākumi. Tādēļ Veselības ministrija ir uzņēmusies šīs problēmas aktualizēšanu caur konkrētu praktiski izmantojamu palīdzības materiālu veidošanu un nodošanu pusaudžu, vecāku un tuvinieku, pedagogu, skolu vadītāju un visas sabiedrības rīcībā. Katrs ņirgāšanās gadījums ir vardarbība, kas cēlusies mūsu vidū un kas ietekmē pilnīgi visu apkārt esošo sabiedrību,” par kampaņas mērķiem stāsta veselības ministrs Daniels Pavļuts.

“Ņirgāšanās ir ļoti noteiktas formas vardarbība – tā ir netaisnīga, bieža un apzināta. No ņirgāšanās cieš visi – gan upuris, gan pāridarītājs, gan vērotāji. Tāpēc mūsu visu – pedagogu, atbalsta personāla, vecāku un arī pašu skolēnu uzdevums ir rīkoties, lai ņirgāšanos novērstu!” skaidro viens no kampaņas ekspertiem, pusaudžu psihoterapijas speciālists Nils Konstantinovs.

“Tāpēc, lai risinātu pusaudžu ņirgāšanās problēmu, esam izstrādājuši jaunu, īpaši šai kampaņai pielāgotu saturisko pieeju “ATĀ ņirgāšanās!”. Tā ir balstīta zinātniskos pētījumos, jomas profesionāļu darbā ar pusaudžiem un līdzīgām pieejām citviet Eiropā, kas ir pielāgotas Latvijas skolu realitātei. “ATĀ ņirgāšanās!” pieeja aptver trīs pamatprincipus – attiecības, tehnikas un ātru rīcību ņirgāšanās situāciju gadījumā. Šī pieeja ir pamatā būtiskākajiem kampaņas elementiem – mācību filmai pusaudžiem, digitālajiem kursiem pedagogiem un skolu vadībai, kā arī padziļinātiem interaktīvajiem testiem jauniešu vecākiem,” piebilst N. Konstantinovs.

“Ņirgāšanās fenomens neapšaubāmi ir aktuāla problēma Latvijas skolās un ir tikai apsveicami, ka šī problēma tiek aktualizēta valstiskā līmenī. Ņirgāšanās kā emocionālās vardarbības forma nav pieļaujama, tomēr ir būtiski saprast, ka šo problēmu atrisināt tikai ar skolas un pedagogu resursiem nav un nebūs iespējams. Ļoti būtiska loma šajā procesā ir ģimenei un vecākiem, kuriem ir aktīvi jāiesaistās audzināšanas darbā, jo, tikai sadarbojoties pedagogiem, skolēniem un vecākiem, ņirgāšanos ir iespējams apturēt un izskaust. Un tāpēc ir īpaši vērtīgi, ka šīs kampaņas ietvaros tiek izstrādāti “taustāmi” un praktiski pielietojami informatīvie un mācību materiāli gan jauniešiem, gan viņu vecākiem, gan arī pedagogiem, kas palīdzēs ne vien atpazīt ņirgāšanās situācijas un apzināties sekas, bet arī sniegs profesionālas rekomendācijas, kā reaģēt un rīkoties konkrētās problēmsituācijās,” norāda Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa.

“Ar ņirgāšanās problēmu un dažādām tās izpausmēm var saskarties ikviena mācību iestāde, neatkarīgi no tās atrašanās vietas, audzēkņu skaita vai skolas reitinga. Mana personīgā pieredze, strādājot vairākās skolās, liecina, ka dažkārt izglītības iestādes pašas nemaz neapzinās, ka tajās notiek dažādas ņirgāšanās izpausmes un ka no tā cieš audzēkņi, jo pedagogi nereti nemaz nezina, kā atpazīt un identificēt ņirgāšanos un kas būtu jādara, lai to novērstu, savukārt skolēni un vecāki nezina, kā reaģēt un rīkoties, saskaroties ar ņirgāšanos. Tas, ka šāda problēma skolā pastāv, nereti atklājas tikai, piemēram, skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos, kuros tiek pētīta šī tēma un veiktas skolasbiedru aptaujas. Līdz ar to šī kampaņa ar praktisku izglītojošu materiālu pienesumu palīdzēs risināt vienu tiešām aktuālu problēmu,” uzskata Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns.

Sabiedrības informēšanas kampaņa “Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!” ilgs līdz šī gada oktobrim un tiks īstenota divos aktīvajos posmos – pavasarī un rudenī. Kampaņas laikā sadarbībā ar jomas ekspertiem tiks izstrādāti praktiski un informatīvi materiāli pusaudžiem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolu vadībai, kā arī īstenotas reklāmas aktivitātes televīzijā, vidē, radio, drukātajos un digitālajos medijos.

Kampaņas atklāšanas video skatāms šeit: https://youtu.be/Eu_uOtDJO_A 

Kampaņa tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.