Pašvaldību speciālisti apguvuši programmu jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem

Ir noslēgusies pašvaldību deleģēto pārstāvju apmācība vienotas izglītības programmas jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem vadīšanai. Šo programmu izstrādāja Veselības ministrija sadarbībā ar biedrību "Papardes zieds".  

Lai katrā Latvijas pašvaldībā būtu iespēja īstenot izglītojošas aktivitātes par seksuālo un reproduktīvo veselību pēc vienotas metodikas un līdzvērtīgā kvalitātē, un katrā pašvaldībā jauniešiem būtu pieejams speciālists, kas pārzina šo delikāto un sabiedrībai svarīgo jomu, Veselības ministrija sadarbībā ar biedrību "Papardes zieds" izstrādāja vienotu izglītības programmu diviem vecumposmiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un rīkoja 2 dienu bezmaksas apmācības pašvaldību deleģētiem pārstāvjiem.

Apmācību mērķis bija sagatavot un izglītot pašvaldību deleģētos speciālistus  seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības programmas nodarbību kopumu vadīšanai 5.-7. un 8.-12 klašu jauniešiem. Apmācību programma veidota tā, lai, balstoties uz nodarbību kopumu, speciālisti tiktu sagatavoti darbam ar pusaudžiem un jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem. Apmācību laikā pašvaldību speciālisti apguva zināšanas, dažādas prasmes un kompetences, piemēram, kā, izmantojot neformālās izglītības metodes vienkāršā veidā, pārrunāt reālas situācijas, ietverot arī jauniešu zināšanas, priekšstatus un pieredzi, veicināt diskusiju ar jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības tēmām.

Programmā tika iekļauti divi nodarbību kopumi, kas katrs sastāvēja no trim seksuālās un reproduktīvās veselības tēmām, kas atbilst attiecīgajai vecuma grupai.

5.-7. klašu vecuma grupas nodarbību cikla tēmas bija:

  • "Pubertāte",
  • "Attiecības",
  • "Drošs internets".

8.-12. klašu vecuma grupas nodarbību tēmas bija:

  • "Drošas attiecības",
  •  "Kontracepcija",
  • "Seksuāli transmisīvas infekcijas".

Laikā no 2021. gada augusta līdz 2022. gada martam tika organizētas 6 apmācību grupas, kurās piedalījās vairāk nekā 100 pašvaldību deleģēti speciālisti – pedagogi, jaunatnes darbinieki, sabiedrības veselības speciālisti, sociālie pedagogi, psihologi, medicīnas māsas, vecmātes u.c.

Ar programmas īstenošanas noslēguma ziņojumu var iepazīties šeit.

Apmācības tika īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001)" ietvaros.