Veiksmīgi aizvadīts seminārs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām

9. un 10. martā tiešsaistes formātā norisinājās divu dienu seminārs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām “Vesela Latvija”. Semināra mērķis bija stiprināt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pašvaldību lomu un kompetenci veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā.

Tiešsaistes formāts šajā semināra norises reizē spēja piesaistīt vairāk kā 170 dalībniekus, kuri noklausījās vienu vai vairākas lekcijas par sev interesējošām tēmām.  Dalībnieki ieguva jaunas zināšanas un prasmes par to, kā pētīt un analizēt iedzīvotāju veselības rādītājus un paradumus un kā veiksmīgi komunicēt ar dažādām mērķgrupām, motivējot tās iesaistīties pašvaldību organizētajos pasākumos. Dalībnieki tika apmācīti arī par to, kā plānot un īstenot veselību veicinošus pasākumus un kā izvērtēt to rezultātus. Šajā seminārā tika turpināta iepriekšējā seminārā 2020. gada augustā skartā tēma par atkarību izraisošu vielu un procesu profilaksi pašvaldības iedzīvotāju vidū.

Ar pieredzi vairāku veselību veicinošu projektu īstenošanā dalījās gan Jēkabpils pašvaldības pārstāve Žanete Tiltiņa, gan Viļņas pašvaldības sabiedrības veselības biroja direktore Gouda Ropaite – Beige. Tieši iespēju iepazīties ar citu pašvaldību pieredzi gan lekciju, gan darba grupu ietvaros semināra dalībnieki novērtēja visaugstāk.

Dalībnieki novērtēja semināra lietderību, akcentējot arī dažādos ieguvumus no iespējas piedalīties seminārā tiešsaistes veidā, tomēr vienlaikus uzsverot, ka iespēja tikties klātienē ar kolēģiem un dalīties pieredzē ir ļoti svarīgs aspekts jaunu zināšanu un prasmju apguvē.

Pēc semināra dalībniekiem bija papildu iespēja tiešsaistes konsultācijas laikā gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem no lektoriem, kuri piedalījās seminārā.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. Šobrīd Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā ir iestājušās 113 pašvaldības. Vairāk par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu var lasīt šeit.

Semināru organizēja Veselības ministrija ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001) ietvaros.