Vairāk nekā 250 jaunie un topošie vecāki izmantoja iespēju apgūt iemaņas savu iekšējo resursu stiprināšanai un psihiskās veselības veicināšanai

2021. gada novembrī noslēdzās pēdējais no 25 bezmaksas izglītojošo un praktisko nodarbību cikliem “Es, mēs un mūsu mazulis. Emocionālie izaicinājumi un risinājumi topošajiem un jaunajiem vecākiem”, ko gada garumā visā Latvijā organizēja Veselības ministrija sadarbībā ar veselības centru “Vivendi”. Kopskaitā vairāk nekā 250 jaunie un topošie vecāki apguva psihiskās veselības teorētiskos aspektus, mācījās izprast savas un partnera emocijas, kā arī veica sevis izzinošas aktivitātes un uzdevumus, lai ikdienā spētu rast risinājumu sarežģītākās situācijās, veidotu veselīgu emocionālo saikni ar mazuli un rūpētos par savu psihoemocionālo labklājību. 

“Nenoliedzami – mazuļa ienākšana pasaulē ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem cilvēka dzīvē. Tas ir arī laiks, kad būtiski mainās mūsu emocionālā pasaule un ierastā ikdiena. Lielākoties topošajiem vecākiem ir pieejama informācija par to, kādas fiziskās izmaiņas grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā piedzīvo sievietes ķermenis, kā pareizi aprūpēt jaundzimušo u.tml. Protams, to ir svarīgi zināt, taču tikpat būtiski ir mācīties veidot emocionālo saikni ar mazuli, izprast savas un līdzcilvēka emocijas, būt psihoemocionāli sagatavotiem jaunajam dzīves posmam. Prieks, ka nodarbības apmeklēja un praktiskajos uzdevumos iesaistījās arī jaunie un topošie tēti. Vīriešiem ir vienlīdz svarīga loma gan mazuļa gaidīšanas periodā, gan arī tad, kad bērniņš jau piedzimis,” saka Ieva Everte, rezidente psihiatrijā un viena no nodarbību cikla lektorēm.

Paralēli teorētisko zināšanu apguvei dalībnieki pilnveidoja un nostiprināja praktiskās iemaņas, veicot sevis izzinošus uzdevumus, iesaistoties diskusijā un iejūtoties dažādās realitātei pietuvinātās situācijās.

“Viens no vērtīgākajiem jauno un topošo vecāku ieguvumiem nodarbību cikla laikā bija iespēja iepazīt domubiedrus. Dalīšanās savā pieredzē, uzskatos, kā arī iespēja runāt par bažām vai kādām citām sajūtām, pretī saņemot lektoru un grupas biedru atbalstu, ir ļoti palīdzoši, it īpaši grūtniecības periodā, kad apkārt ir tik ļoti daudz informācijas un vienlaikus neziņa par to, ko sagaidīt. Apmācību mērķis bija radīt drošu, atbalstošu vidi, kur ikviens dalībnieks var pilnvērtīgi mācīties stiprināt savus iekšējos resursus, kas ir ļoti nepieciešama prasme ikvienam cilvēkam,” pauž Kristīne Vende-Kotova, zinātnes doktore klīniskajā psiholoģijā, deju un kustību terapeite veselības centrā “Vivendi” un viena no programmas autorēm, nodarbību vadītājām.

Kā norādīja paši dalībnieki – nodarbību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un  praktiskās iemaņas būs palīdzošas un noderīgas attiecību veidošanā un pilnveidošanā ar bērnu, partneri un citiem līdzcilvēkiem. Tāpat iegūtās prasmes tiks pielietotas krīzes situāciju risināšanā un savas psihoemocionālās labsajūtas veicināšanā. Sievietes uzsvēra, ka, pateicoties nodarbībās uzzinātajam un lektoru atbalstam, mazinājies iekšējās pārliecības trūkums par sevi un savām spējām, palīdzot labāk izprast mammas lomas patieso būtību.

Visas nodarbības tika organizētas attālināti, kopskaitā tās vadīja astoņi lektori – psihiatri, psihoterapeiti un psihologi.

Bezmaksas izglītojoši praktiskās nodarbības tika organizētas Rīgā un citviet Latvijā, laika posmā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 17. novembrim. Apmācību programmu realizēja veselības centrs “Vivendi”.

Programma tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).