Vairāk nekā 200 cilvēki vecumā no 54 gadiem apguvuši zināšanas un prasmes fiziskās un psihoemocionālās veselības stiprināšanai

2021. gada novembrī noslēdzās pēdējais no 20 bezmaksas izglītojošiem un praktiskiem nodarbību cikliem “Mani resursi spēkam, labklājībai, veselībai”, ko 11 mēnešu garumā organizēja Veselības ministrija sadarbībā ar veselības centru “Vivendi”. Izglītojošo nodarbību laikā 204 cilvēki no visiem Latvijas plānošanas reģioniem vecumā no 54 gadiem apguva nepieciešamās prasmes un kompetences savu iekšējo resursu stiprināšanai, psihiskās un fiziskās veselības veicināšanai. 

“Nomāktība, vientulības sajūta un depresijas izpausmes vecāka gadagājuma cilvēku vidū nav reta parādība. Viens no nodarbību galvenajiem ieguvumiem bija pieredzes apmaiņa un kontaktu nodibināšana ar līdzīgi domājošajiem, jo komunikācija ir viens no psihoemocionālās labsajūtas būtiskākajiem aspektiem. Tāpat dalībnieki apguva arī teorētiskās zināšanas par psihiskās un fiziskās veselības pamatprincipiem. Bija iespēja saņemt arī praktisku informāciju, piemēram, par to, kā rīkoties emocionālas krīzes gadījumā un kur vērsties pēc palīdzības. Šādā veidā cilvēks jau iepriekš jūtas sagatavotāks, spēj pieņemt pareizus lēmumus problēmsituāciju risināšanā, kā arī prot sniegt atbalstu saviem līdzcilvēkiem,” skaidro Anastasija Kajandere, rezidente psihoterapijā veselības centrā “Vivendi” un viena no nodarbību cikla lektorēm.

Nodarbību praktiskās daļas mērķis bija veicināt savstarpējo dalībnieku komunikāciju, dalīšanos pieredzē un iesaisti dažādu reālu gadījumu risināšanā, lai attīstītu un pilnveidotu jaunas kompetences. Dalībniekiem tika lūgts analizēt piedzīvotās pārmaiņas dzīvē. Piemēram, kā mainījusies ikdiena, kādas jūtas tika novērotas, dodoties pensijā. Tāpat nodarbību cikla laikā bija iespēja pastāstīt par saviem hobijiem vai citām iecienītām brīvā laika aktivitātēm, tādējādi iedvesmojot citus vai pašam gūstot gandarījumu. Jebkurā brīdī ikviens varēja saņemt arī nodarbību lektoru profesionālu atbalstu.

“Cilvēkiem šķiet, ka, novecojot, viņi kļūst nevienam nevajadzīgi un sabiedrībai nederīgi. Prātā raisās dažādas nevēlamas domas, taču vissvarīgākais tādā situācijā ir nepalikt vienam pašam ar tām. Lai arī nodarbības norisinājās virtuālajā vidē, tā vienalga bija satikšanās vieta cilvēkiem ar dažādām interesēm, redzējumu un dzīves pieredzi. Nodarbību laikā veidoju pozitīvu un atbalstošu gaisotni, lai cilvēki varētu justies ērti un būtu gatavi atklāti dalīties savās pārdomās. Man pašai bija vērtīgi uzzināt, piemēram, par to, kā dalībnieces vecumā ap 70 gadiem pavada savu ikdienu, cik viņas ir aktīvas un darbīgas. Tas tikai pierāda, ka sabiedrībā valdošie stereotipi par to, ka vecāka gadagājuma cilvēki savu ikdienu aizvada mājās pie televizora, jau atkal ir izrādījušies maldīgi. Man ir patiess prieks, ka nodarbību ietvaros vairāki dalībnieki atrada domubiedrus, nodibināja kontaktus, kā arī guva jaunus iespaidus, zināšanas un prasmes sevis pilnveidošanā,” pauž Jolanta Ūsiņa, psiholoģe, ģimenes psihoterapeite un viena no nodarbību cikla lektorēm.

Kā vienu no vērtīgākajiem ieguvumiem arī nodarbību cikla dalībnieki atzīmēja jaunu prasmju un kompetenču apgūšanu savu iekšējo resursu stiprināšanai. Viennozīmīgi atzinīgi tiek vērtēta arī domubiedru iepazīšana, lektoru sniegtais atbalsts, dalīšanās pieredzē un dažādu mītu kliedēšana, piemēram, par to, ka došanās pelnītā atpūtā jau faktiski nozīmē dzīves beigas. Noderīgas šķiet arī iegūtās zināšanas par psihisko veselību un fiziskajām pārmaiņām ķermenī, kā arī kontaktinformācija, kur krīzes situācijās vērsties pēc palīdzības.

Bezmaksas izglītojoši praktiskās nodarbības tika organizētas visos Latvijas plānošanas reģionos, laika periodā no 2021. gada 12. janvāra līdz 2021. gada 17. novembrim. Kopskaitā nodarbības vadīja septiņi lektori – psihoterapeiti un psihologi.

Programma tika realizēta Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).