Pašvaldību speciālisti apmācīti atkarību profilakses programmas īstenošanā jauniešiem, kuri lieto atkarību izraisošās vielas

Lai nodrošinātu agrīnu palīdzību bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, kuri ir pamēģinājuši vai sākuši lietot atkarību izraisošās vielas, SIA "Bērnu un pusaudžu resursu centrs" (BPRC) sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādājuši atkarību profilakses programmu 13 līdz 25 gadus veciem iedzīvotājiem, kuriem ir paaugstināts atkarību izraisošo vielu lietošanas radīto veselības traucējumu attīstības risks. Lai pašvaldību speciālisti apgūtu šo programmu, aizvadītas sešu dienu bezmaksas apmācības.

Apmācību laikā pašvaldību speciālisti apguva nepieciešamās zināšanas un attīstīja prasmes, lai tālāk patstāvīgi spētu nodrošināt programmas īstenošanu, kas paredz individuālu un grupu darbu gan ar jauniešiem, gan viņu vecākiem. Topošajiem programmas vadītājiem tika sniegti praktiski ieteikumi, lai palīdzētu veicināt programmas dalībnieku vielu lietošanas pārtraukšanu vai lietošanas samazināšanu, izveidotu sadarbības struktūru savā pašvaldībā mērķa grupas identificēšanai un novirzīšanai pakalpojuma saņemšanai, kā arī nodrošinātu resursus, lai veicinātu programmas darbības uzsākšanu.

Laika posmā no 2022. gada septembra līdz oktobrim tika apmācīti 54 speciālisti no 39 Latvijas pašvaldībām. Apmācībās piedalījās dažādās pašvaldību iestādēs un organizācijās strādājoši speciālisti, kuri ikdienā kontaktējas ar jauniešiem, kuriem ir paaugstināts atkarību izraisošo vielu lietošanas  risks – jaunatnes lietu speciālisti, pašvaldības un Valsts policijas darbinieki, sociālie darbinieki, bāriņtiesu speciālisti, izglītības iestāžu sociālie pedagogi, speciālie pedagogi un skolu psihologi, Valsts probācijas dienesta darbinieki, NVO strādājošie un citi.

Lai veicinātu programmas īstenošanas uzsākšanu pašvaldībās 2023. gadā, programmu apguvušajiem pašvaldību speciālistiem un pašvaldībai tiks sniegts metodisks un praktisks atbalsts.

Programma izstrādāta un speciālistu apmācības īstenotas Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

BPRC nodrošina psiholoģiskā atbalsta tālruni (+371 25737636) – klīnisko psihologu konsultācijas – pusaudžiem un viņu tuviniekiem. Tālruņa darba laiks: darba dienās no 12.00-19.00. Konsultācijas ir anonīmas un bez maksas. Sarunā ar speciālistu tiks izvērtēta situācija un, ja nepieciešams, piedāvātas papildu konsultācijas klātienē vai attālināti.