Apkopoti skolu atkarības profilakses programmas "Unplugged" pilotēšanas rezultāti

Veselības ministrijas organizētās skolu atkarības profilakses programmas "Unplugged" pilotēšanas laikā skolēni piedalījušies nodarbībās, ar mērķi novērst vai attālināt vecumu, kad tiek uzsākta atkarību izraisošo vielu lietošana. Pilotēšanai noslēdzoties, apkopoti pētījuma rezultāti, kas tika iegūti programmas īstenošanas laikā.

Iepriekšējā mācību gadā (2021./2022.) divdesmit klases no visas Latvijas vispārizglītojošām skolām piedalījās starptautiski īstenotas skolu atkarības profilakses programmas "Unplugged"* pilotēšanā. Tās mērķis bija adaptēt programmu īstenošanai Latvijā, vienlaikus veicinot pierādījumos balstītas programmas pilotēšanu Latvijas izglītības sistēmā 12-14 gadus vecu skolēnu vidū.

Lai arī  programmas īstenošanā iesaistīto skolēnu skaits nebija liels, iegūti noderīgi rezultāti un secinājumi. Rezultāti kopumā ir līdzīgi tiem, kas par šo programmu ir iegūti citās valstīs. Proti, rezultāti atsevišķās tēmās uzrāda pozitīvu ietekmi, bet dažās tēmās ietekmi programma neuzrāda. Būtisks šķērslis programmas sekmīgai īstenošanai Latvijā bija augstā Covid-19 infekcijas izplatība un dažādi ierobežojumi, kas negatīvi ietekmēja programmas īstenošanu skolās.

Pētījuma ziņojums par programmas "Unplugged" adaptēšanu un pilotēšanu Latvijā, kā arī programmas materiāli lejupielādei un darbam klasēs atrodami Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnes sadaļā "Profesionāļiem/Metodiskie materiāli", šeit, un vietnē "Esparveselibu.lv", šeit.

*Programmu "Unplugged" veido 12 nodarbības atkarību profilakses jomā, kurās ir iekļauti jautājumi, kas ietver kritiskās domāšanas, lēmumu pieņemšanas, radošās domāšanas, efektīvas komunikācijas, savstarpējo attiecību, empātijas un citu prasmju un iemaņu attīstīšanu 12-14 gadus veciem jauniešiem. Savukārt skolēnu vecākiem bija iespēja apmeklēt darbnīcas, kurās apskata pusaudžu vecākiem aktuālus jautājumus. Tika attīstītas un stiprinātas vecāku prasmes komunicēt ar saviem bērniem un kopīgi risināt dažādus pusaudžu vecumposmam aktuālus jautājumus.

Programmas adaptēšana un pilotēšana tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001). Programmas adaptēšanu un pilotēšanu Latvijā, pēc Veselības ministrijas pasūtījuma, veic SIA “Divi gani”.