Veiksmīgi aizvadīts seminārs Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem “Vesela Latvija”

2021. gada 18. un 19. martā notika divu dienu tiešsaistes seminārs Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem “Vesela Latvija”. Semināra mērķis bija stiprināt Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla izglītības iestādes un sniegt tām metodoloģisko atbalstu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas tēmu efektīvākai ieviešanai praksē.

Divu dienu laikā tiešsaistes semināram pieslēdzās vairāk kā 200 pedagogu un izglītības iestāžu pārstāvju, kuri uzklausīja informāciju  par dažādām tēmām. Visaktuālā tēma dalībnieku skatījumā bija par psihiskās veselības tendencēm skolās un kā to uzlabot. Dalībnieki augstu novērtēja lektoru sniegtās zināšanas un ieteikumus gan darbā ar skolēniem, gan rūpēm par savu psihisko veselību.

Dalībnieki semināra gaitā arī uzzināja, kā veicināt veselībpratību un kritisko domāšanu jauniešu vidū, kā uzlabot veselīga uztura paradumus bērnu un jauniešu vidū un kā veiksmīgāk iesaistīt vecākus dažādu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšanā.

Seminārā ar daudziem labiem un jauniem prakses piemēriem par veselību veicinošu vidi un veselību veicinošām aktivitātēm Latvijas izglītības iestādēs dalījās Daugavpils Centra vidusskolas koordinatore Tatjana Baranovska un Valmieras sākumskolas koordinatore Diāna Rudzīte. Papildus tam ar ārvalstu pieredzi dalījās Slovēnijas Sabiedrības veselības institūta pārstāve Branka Dukič.

Tiešsaistes formātā NVVST seminārs norisinājās pirmo reizi, un tas deva iespējas piesaistīt lielāku skaitu dalībnieku. Formāta priekšrocības novērtēja arī dalībnieki atzīstot, ka arī “turpmāk kā vienu no formām šāda veida apmācības, pieredzes apmaiņu ir jāpatur! Tiek taupīti visa veida resursi, bet ieguvums milzīgs”.

Pēc semināra dalībniekiem bija papildu iespēja tiešsaistes konsultācijas laikā gūt semināra lektoru atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs. Šobrīd Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā ir iestājušās 103 izglītības iestādes. Vairāk par Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīklu var lasīt šeit.

Seminārs tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).