Veiksmīgi aizvadīti semināri “Vesela Latvija” veselības veicināšanas tēmu efektīvākai ieviešanai praksē

Augusta nogalē Rīgā veiksmīgi aizvadīti divi semināri "Vesela Latvija", kuru mērķis bija sniegt atbalstu veselības un veselības veicināšanas tēmu efektīvākai ieviešanai praksē Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem, kā arī Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām. 

Divu dienu seminārā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem 25. un 26. augustā piedalījās 87 dalībnieki, kuri uzklausīja informāciju par veiksmīgas komunikācijas metodēm, runājot ar izglītojamajiem par seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī informāciju par procesu atkarībām un smēķēšanas jaunākajām tendencēm jauniešu vidū. Dalībnieki atzina, ka viena no aktuālākajām tēmām skolu vidē šobrīd ir ņirgāšanās, tās veidi un atpazīšana, kā arī dažādi ņirgāšanās profilakses pasākumi. 

Par vērtīgu tika atzīta arī iespēja dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām izglītības iestādēm, kuri ikdienā īsteno veselību veicinošas aktivitātes. Dalībnieki strādāja kā darba grupās, tā uzklausot labās prakses piemērus par veselību veicinošu vidi un aktivitātēm izglītības iestādēs Latvijā un Nīderlandē.
 
Pēc semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties arī tiešsaistes konsultācijā ar semināra lektoriem, lai gūtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Visas semināra lekcijas ir iespējams noskatīties video formātā Veselības ministrijas YouTube kanālā un mūsu portāla mācību video sadaļā

Lai stiprinātu Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla dalību, pašvaldību lomu un kompetenci veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā, 27. un 28. augustā notika seminārs Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām

Arī šo semināru dalībnieki atzina par saturiski vienu no veiksmīgākajiem, uzsverot, ka īpaši ieguvēji bija tie, kuriem nav ar sabiedrības veselību un veselības veicināšanu saistītas izglītības. Semināra lektori uzstājās par tādām tēmām kā starpsektoru sadarbība un normatīvie regulējumi veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos.

Dalībnieki atzina, ka vienas no aktuālākajām tēmām ir atkarību profilakse un psihiskās veselības veicināšanas pasākumi un to īstenošana. Visaugstāk tika novērtēta lekciju par to, kā nodot ar veselību saistīto informāciju un veicināt veselībpratību iedzīvotāju vidū, īpaši akcentējot daudzos piemērus, kas deva iespēju šo tēmu izprast padziļinātāk.

Par ļoti noderīgu un motivējošu tika atzīta arī iespēja dzirdēt citu pašvaldību pieredzi, tostarp starptautisko, kurā dalījās Igaunijas pilsētas Tartu pašvaldības pārstāve. Iespēja dalīties pieredzē par semināra tēmām dalībniekiem bija arī strādājot darba grupās un domājot risinājumus dažādām problēmsituācijām. 

Pēc semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties tiešsaistes konsultācijā ar semināra lektoriem, lai gūtu atbildes uz sev aktuālajiem jautājumiem. Visas semināra lekcijas ir iespējams noskatīties video formātā Veselības ministrijas YouTube kanālā un mūsu portāla mācību video sadaļā

Semināri "Vesela Latvija" tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).