Vairāk nekā 500 pedagogi piedalījušies bezmaksas profesionālās pilnveides kursos "Ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē"

Lai veicinātu pedagogu un atbalsta personāla zināšanas un prasmes par ņirgāšanās izplatību izglītības vidē, kā arī tās prevenciju, Veselības ministrija (VM) tiešsaistē īstenoja bezmaksas profesionālās pilnveides kursus ņirgāšanās mazināšanai izglītības vidē.

Ņirgāšanās ir emocionālās vardarbības veids, kura rezultātā pieaug psihiskās un fiziskās veselības riski, samazinās pusaudžu pašvērtējums, kā arī pasliktinās socializēšanās prasmes, mācību sasniegumi un sekmes. Lai mazinātu ņirgāšanās izplatību izglītības vidē, VM sadarbībā ar SIA “Nordic Group” un jomas speciālistiem ir izstrādājusi un aprobējusi vadlīnijas pirmsskolas un sākumskolas vecumposmam un pamatskolas un vidusskolas, t.sk. profesionālās izglītības iestāžu vecumposmam. Papildus izstrādātas arī rekomendācijas vecākiem “Kā pasargāt bērnu no ņirgāšanās”.

Lai veicinātu vadlīniju ieviešanu Latvijas izglītības iestādēs un rekomendāciju pielietošanu, pedagogiem un izglītības iestāžu atbalsta personālam tika organizēti vienas dienas profesionālās pilnveides kursi “Ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē”. Kursu laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar izstrādātajām vadlīnijām un rekomendācijām, kā arī sagatavoti darbam ar tām. Tāpat tika stiprinātas dalībnieku zināšanas un izpratne par ņirgāšanos izglītības vidē, tās veidiem, ietekmi un atšķirībām no citiem vardarbības veidiem, kā arī par ņirgāšanās prevencijas pasākumiem – gan pirms ņirgāšanās notikusi, gan arī pēc ņirgāšanās gadījumiem, lai novērstu tās atkārtošanos.  

Laika posmā no 17. aprīļa līdz 16. jūnijam norisinājās pieci tiešsaistes kursi, kuros piedalījās 549 pedagogi un citi izglītības iestāžu pārstāvji no visas Latvijas. No Kurzemes reģiona – 133, no Zemgales reģiona – 73, no Latgales reģiona – 99, no Vidzemes reģiona – 35, un no Rīgas un Pierīgas reģiona – 209.  

  • Vadlīnijas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēm pieejamas šeit
  • Vadlīnijas pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādēm pieejamas šeit
  • Rekomendācijas vecākiem pieejamas šeit

Profesionālās pilnveides kursi organizēti Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.