Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumiem jākļūst drošākiem

Lai veicinātu drošākus tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumus un samazinātu ar invazīvās skaistumkopšanas pakalpojumiem saistītos infekcijas slimību riskus, Veselības ministrija plāno ieviest pilnveidotas prasības tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai. 

Veselības ministrijas mērķis ir rast vienotu pieeju higiēnas prasībām augsta riska pakalpojumu sniegšanai. Par tādiem uzskatāmi, piemēram, pīrsinga, tetovēšanas, kā arī mikropigmentācijas, permanentā grima un skarifikācijas pakalpojumi, jo to laikā tiek caurdurta vai traumēta āda. Lietojot nepietiekami vai nepareizi apstrādātus instrumentus, pastāv iespēja inficēties ar vīrushepatītiem. Lai tas nenotiktu, ļoti būtiski ir profilakses pasākumi, īpašu uzmanību pievēršot darba piederumu apstrādei pirms pakalpojuma sniegšanas.

Veselības ministrija ir noteikusi detalizētākas prasības daudzreiz lietojamo instrumentu apstrādei pirms pakalpojuma sniegšanas, kā arī precizējusi prasības darba piederumu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plāna izstrādei. Tāpat instrumentu sterilizācijai būs aizliegts izmantot ultravioleto starojumu emitējošas iekārtas un ultraskaņas iekārtas, kas nav pietiekami efektīvas. 

Noteiktas prasības arī higiēnas kursa apmācītāju kvalifikācijai - mācību programmu varēs pasniegt tikai sertificēta ārstniecības persona. Lai pakalpojumu sniedzēji un apmācītāji sagatavotos, atsevišķu prasību ieviešanai Ministru kabineta noteikumi paredz termiņu līdz 2020. gada 1. aprīlim. 

Vienlaikus, lai veicinātu pakalpojumu sniegšanas drošību un izglītotu sabiedrību izvēlēties drošus un legālus tetovēšanas un skaistumkopšanas pakalpojumus, Slimību profilakses un kontroles centrs kopā ar Veselības ministriju un Veselības inspekciju 2019. gadā uzsāka kampaņu sabiedrības un pakalpojumu sniedzēju izglītošanai par drošiem un legāliem skaistumkopšanas pakalpojumiem. 

Ar papildu informācija par kampaņu “Uzticies pārbaudot!” var iepazīties šeit