Sācies noslēdzošais posms pedagogu apmācībām veselības izglītības jautājumos

Visā Latvijā turpinās Veselības ministrijas ESF projekta ietvaros īstenotās bezmaksas apmācības pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem – šobrīd ir sākusies pieteikšanās apmācībām darbā ar 10.-12. klašu skolēniem.

Apmācību mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un nodrošināt pēctecīgu veselības jautājumu apguvi vispārējā un profesionālajā izglītībā. Pedagogiem būs iespējams piedalīties apmācībās par tādām tēmām kā veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes, atkarību izraisošās vielas un procesi, psihiskā, seksuālā un reproduktīvā veselība.

Pirmās apmācības šajā klašu grupā notiks jau 9. septembrī Talsos, 16. septembrī Jēkabpilī un 18. septembrī Rēzeknē.

“Skolai ir neatsverama loma skolēnu vērtību sistēmas izveidē, kā arī zināšanu, prasmju un kompetenču apguvē, un laba veselībpratība nav iedomājama bez izglītības sistēmas ieguldījuma tajā. Veselības nozarē atklājumi un tehnoloģijas šobrīd iet savu uzvaras gājienu. Tieši tādēļ skolotājam jāspēj iet līdzi šim progresam, lai skolēniem varētu sniegt jaunāko pierādījumos balstīto informāciju par cilvēka veselību,” savu viedokli par apmācību aktualitāti pauž Anda Ķīvīte-Urtāne, viena no speciāli šīm apmācībām veidotā informatīvā materiāla autorēm.

Atgādināsim, ka no 2019. gada pavasara līdz 2019. gada beigām pedagogiem visā Latvijā projekta Apmācību organizēšana izglītības iestāžu pedagogiem par veselības jautājumiem ietvaros ir iespējams piedalīties apmācībās darbam ar skolēniem trijās klašu grupās. Kopumā projekta ietvaros līdz gada beigām tiks īstenotas 48 apmācības dažādās vietās visā Latvijā – katrā klašu grupā pa 16 apmācībām. Apmācības pedagogiem darbā ar 7.-9. klašu skolēniem tuvojas noslēgumam, bet apmācības darbam ar 1-6. klašu skolēniem jau ir beigušās.

Apmācību ilgums ir 8 akadēmiskās stundas, iekļaujot teoriju un praksi. Apmācībās lekcijas pasniedz Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore Agita Klempere – Sipjagina, pedagogi Ruta Bancāne, Vladimirs Hutornojs un Sandra Gromska, kā arī sabiedrības veselības speciālistes Aija Bukova-Žideļūna, Ginta Ozola un Māra Veselova.

Apmācību noslēgumā pedagogi saņem apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides “A programma” apguvi, kā arī informatīvo materiālu pedagogiem veselības jautājumu apguvei mācību stundu ietvaros un mācību procesā darbam ar atbilstošo klašu grupu.

Lai pieteiktos apmācībām, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:
10.-12.klašu pedagogiem;
7.-9.klašu pedagogiem.

Projekts norisinās ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses  pasākumi” ietvaros” (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).