Plānoto pasākumu grafiks 2020. gada maijam

Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.1/16/I/001 "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" plānotā pasākumu grafika ietvaros no šī gada 19. maija līdz pat septembrim P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Rīgā, Antonijas ielā 1, aplūkojama medicīnas māsu un vecmāšu profesijai un tās vēsturei veltītā izstāde "Būt līdzās".