Plānoto pasākumu grafiks 2020. gada augustam

Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.1/16/I/001 "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" plānotā pasākumu grafika ietvaros augustā notiks divi semināri Rīgas Latviešu biedrības namā - Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem un Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem, kā arī pašvaldību atbildīgajām amatpersonām.

Tāpat visu augustu P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Rīga joprpjām var aplūkot izstādi "Būt līdzās", kas veltīta medicīnas māsu un vecmāšu profesijai.