Pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem

Sirds un asinsvadu slimības (SAS) ir biežākais nāves cēlonis pasaulē un arī Latvijā. Lai gan SAS pazīmes galvenokārt izpaužas pieaugušā vecumā, tomēr to veicinošie procesi iesākas jau bērnībā un dzīves laikā tos ietekmē dažādi riska faktori, no kuriem daļa ir novēršami un balstās veselīgos ikdienas dzīvesveida paradumos.
Lai sekmētu aktuālās problēmas risināšanu skolas vidē, pēc Veselības ministrijas pasūtījuma tika īstenots pilotprojekts "Sirds un asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem". To realizēja SIA "OnPlate".


Īstenošanas periods:  2020. gada novembris – 2022. gada jūlijs

Pilotprojekta mērķis: sekmēt agrīnu veselīgu paradumu veidošanos un mazināt liekā svara un aptaukošanās izplatību bērnu vidū, tādējādi mazinot SAS risku turpmākajā dzīvē.

Pilotprojekta uzdevums: izstrādāt, īstenot un novērtēt veselīgu paradumu veidošanas programmu, kas ietver informatīvu, praktisku aktivitāšu kopumu saistībā ar uzturu, fiziskajām aktivitātēm un atkarību izraisošu vielu un procesu mazināšanu. Veicināt veselību ietekmējošo paradumu maiņu bērniem un viņu vecākiem.

Pilotprojekta rezultāts: izstrādāta un pilotēta SAS riska faktoru noteikšanas un mazināšanas bērniem skolas vidē balstīta programma, kurā ietveri kompleksi pasākumi veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika (procesu un vielu atkarību profilakses kontekstā) tematiskajos virzienos.

Pilotprojekta mērķauditorija:

Primārā mērķauditorija: 500 bērni 9 gadu vecumā (3. klases skolēni no Latvijas reģionālajām izglītības iestādēm) un  500 bērni 13 gadu vecumā (7. klases skolēni no Latvijas reģionālajām izglītības iestādēm), kā arī šo bērnu vecāki.  

Sekundārā mērķauditorija: izglītības iestāžu māsas vai ārsta palīgi (feldšeri) un cits skolas atbalsta personāls, izglītības iestāžu pedagogi, ģimenes ārsti un pediatri.

Tematiskie virzieni:

 1. Veselīgs, sabalansēts, bērniem interesants un piemērots uzturs;

 2. Aizraujoša, samērīga, integrēta, bērniem atbilstoša fiziskā aktivitāte;

 3. Aktīva brīvā laika pavadīšana.

SAS riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem ietvaros tika īstenoti 19 dažādi pasākumi/intervences deviņās Latvijas reģionālajās izglītības iestādēs visā Latvijā gan primārajai, gan sekundārajai mērķauditorijai.

Realizētie pasākumi/intervences:

1. Teorētiskās un praktiskās nodarbības bērniem par pamata tematiskajiem virzieniem;

2. Teorētiskas nodarbības bērniem par veselības veicināšanu, veselībpratību, bezatkritumu dzīvesveida nozīmi;

3. Ārpusstundu sporta pulciņi;

4. Starpskolu olimpiāde;

5. Ekskursijas skolēniem uz zemnieku saimniecībām un/vai bioloģiskajām saimniecībām;

6. 7 dienu izaicinājums apēst kādu līdz šim negaršotu augli vai dārzeni;

7. Dārzeņu/augļu nedēļa;

8. Fizisko aktivitāšu nedēļa;

9. Dzeramā ūdens un uzkodu nodrošināšana skolām;

10. Izklaižu vakari bērniem un vecākiem ar kopīgu ēdiena gatavošanu;

11. Ekskursija pa pilsētu;

12. Vecāku izglītošana par bērna SAS riska faktoru mazināšanu un veselībpratības veicināšana;

13. Uztura meistarklases bērnu vecākiem;

14. Izglītojoši semināri vecākiem;

15. Aktivitāšu laukumu izveide izglītības iestādes telpās un dažādas fizisko aktivitāti veicinošas spēles;

16. Apmācības skolas personālam par veselīgu uzturu un fizisko aktivitāšu palielināšanu izglītības iestādes vidē;

17. Meistarklase izglītības iestāžu pavāriem;

18. Dārzeņu dārza izveide izglītības iestādē;

19. Veselīga dzīvesveida nometne olimpiādes uzvarētājiem.

"Pilotprojekta SAS riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem" ietvaros tika veiktas bērnu aptaujas par viņu uztura paradumiem un ikdienas fizisko aktivitāti. Tāpat tika izvērtētas bērnu uztura dienasgrāmatas un veikti motoro funkciju testi, lai novērtētu bērnu lokanību, skriešanas ātrumu u.c. fiziskās prasmes.

Pilotprojekta laikā izstrādātie materiāli:

Informatīvs atbalsta materiāls ģimenes ārstiem un pediatriem par 9 un 13 gadu vecu bērnu sirds un asinsvadu slimību profilaksi

Informatīvs atbalsta materiāls pedagogiem par 9 un 13 gadu vecu bērnu sirds un asinsvadu slimību profilaksi

Sirds veselības kalendārs bērniem

Plakāts "Veselīga bērna sirds noslēpumi"

7 dienu izaicinājums

Atbalsta materiāls dārzeņu dārza izveidei izglītības iestādē

Ar pilotprojekta noslēguma ziņojumu var iepazīties šeit, savukārt ar kopsavilkumu ‒ šeit.

Pilotprojekts tapis pēc Veselības ministrijas iniciatīvas un tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.