Pedagogiem ir svarīga loma bērnu mutes un zobu veselības veselības veicināšanā

Latvijā 12 gadu veciem bērniem patlaban ir vidēji trīs līdz četri bojāti, plombēti vai izrauti pastāvīgie zobi, kamēr Rietumeiropas valstīs šis skaitlis svārstās ap vienu vai pat mazāk. Vecāki, ģimene, zobārsti, zobu higiēnisti un arī pedagogi ir svarīgas personas bērna dzīvē, kuri var veicināt un nostiprināt veselībpratību, piemēram, mutes dobuma un zobu veselībai nozīmīgu ieradumu veidošanos bērnam. 2021.gadā aktualizējot tēmu par bērnu zobu un mutes veselības veicināšanu, Veselības ministrija Eiropas Savienības fondu projektā īstenojot programmu pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem apmācīja 541 pedagogu visā Latvijā.

Mutes dobuma un zobu kopšana un slimību profilakse, kā arī veselīga uztura lietošana ir prasmes, kas ikvienam bērnam ir jāapgūst iespējami agrāk, lai arī turpmākajā dzīvē šie būtu paradumi, kas nezaudētu savu nozīmīgumu. Vecāki, ģimene, zobārsti, zobu higiēnisti un arī pedagogi ir svarīgas personas bērna dzīvē, kas kuri var veicināt un nostiprināt veselībpratību, piemēram, mutes dobuma un zobu veselībai nozīmīgu ieradumu veidošanos bērnam. Mācību procesā ir vēlams regulāri uzsvērt uztura paradumu ietekmi uz mutes dobuma un zobu veselību, kā arī motivēt bērnus pareizi un regulāri tīrīt zobus un īstenot citus mutes dobuma veselību veicinošus pamatprincipus.

Mutes dobuma un zobu veselību ietekmē ne tikai pareizas un regulāras higiēnas ievērošana, bet arī uzturs un ēšanas paradumi. Latvijas skolēnu ēšanas paradumi un mutes dobuma higiēnas ieradumi veicina dažādu mutes dobuma slimību veidošanos, tostarp zobu kariesu un smaganu saslimšanas. Latvijā 12 gadu veciem bērniem patlaban ir vidēji 3 - 4 bojāti, plombēti vai izrauti pastāvīgie zobi. Rietumeiropas valstīs šis skaitlis ir ap 1 vai pat mazāks.

Sniedzot bērniem informāciju par zobu un mutes dobuma veselību, ieteicams ievērot vecumposmu attīstības īpatnības. Pirmsskolas un sākumskolas vecums ir piemērots laiks, kad bērnam sniegt informāciju par to, kāpēc ir jārūpējas par zobu un mutes dobuma veselību. Tas ir brīdis, kad bērniem ir attīstīta fantāzija un tēlainā domāšana, viņi ir radoši un aktīvi, kā arī vēlas būt patstāvīgi.

Lai bērniem būtu vieglāk saprast un atcerēties tēmu, vēlams izmantot dažādus informācijas uztveres kanālus. Būtiski, lai bērni informāciju saņem audiāli (dzirde), vizuāli (redze) un kinestētiski (tauste, ķermeniskas sajūtas). Pedagogam, strādājot ar bērniem, ir jāņem vērā, ka bērniem šajā vecumā ir tendence salīdzināt sevi ar citiem. Bērnam ir svarīgs pieaugušā sniegtais vērtējums, kā arī vienaudžu attieksme, bet kritiskas piezīmes var veicināt bērnā neticību sev, mazināt vēlmi līdzdarboties.

Izglītības obligātā satura pamats ir caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, radošums, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un citas prasmes. Svarīgākā mācību organizācijas forma pirmsskolā ir rotaļnodarbība. Būtiska ir atbalstoša un attīstoša atgriezeniskā saite, iespēja domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu.[1]

2021.gadā tika noorganizēti 20 semināri par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem, kopā projekta ietvaros ir plānots īstenot 24 seminārus.

Semināru mērķis ir sniegt pedagogiem zināšanas par bērnu mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem, skaidrot kā pareizi tīrīt bērnu zobus un mutes dobumu, kā arī izglītot par metodēm, kas palīdzēs pedagogiem šo tēmu integrēt ikdienas darbā ar bērniem.

Semināra ilgums ir 6 akadēmiskās stundas, un tas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Seminārā lekcijas pasniedz vadošie speciālisti mutes veselības profilakses jomā Latvijā, to skaitā Rīgas Stradiņu universitātes Zobu terapijas un mutes veselības katedras asociētās profesores Egita Senakola un Anda Brinkmane, kā arī sertificētas zobu higiēnistes Anda Mironova un Liene Mangale un sabiedrības veselības speciālistes Laura Zvirbule un Māra Veselova.

Semināra noslēgumā pedagogi saņem apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi (6 akadēmiskās stundas), kā arī ieteikumu materiālu “Metodiskie ieteikumi pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem darbā ar bērniem par mutes dobuma un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” par uztura ietekmi uz bērnu mutes dobuma un zobu veselību.

Semināra dalībnieku izvēlē priekšroka tiek dota to izglītības iestāžu pedagogiem, kas atrodas teritorijās ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru un tiem mācībspēkiem, kas strādā ar bērniem, kuriem ir redzes, dzirdes, garīgās attīstības traucējumi vai invaliditāte.

Plašāka informācija par semināriem https://tirizobi.lv/pedagogiem 

Ikdienas darbā ar bērniem aicinām izmantot arī mājaslapu www.tirizobi.lv, kas ir palīgs vecākiem un pedagogiem, lai sekmētu bērnu izpratni par mutes dobuma un zobu veselību.

“Programma pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem un bērniem par mutes veselību un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” tiek īstenota un finansēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.