Notiks seminārs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem

Lai stiprinātu pašvaldību lomu un kompetenci veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā, 9. un 10. martā tiešsaistē notiks divu dienu seminārs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām "Vesela Latvija". 

Seminārā varēs uzzināt, kā pētīt un analizēt iedzīvotāju veselības rādītājus un paradumus un kā veiksmīgi komunicēt ar dažādām mērķauditorijām, motivējot tās iesaistīties pašvaldību organizētajos pasākumos. Koordinatorus apmācīs, kā plānot un īstenot veselību veicinošus pasākumus, kā arī izvērtēt to rezultātus. Šajā seminārā tiks turpināta 2020. gada augusta seminārā skartā tēma par atkarību izraisošu vielu un procesu profilaksi pašvaldības iedzīvotāju vidū. 

Semināra ietvaros varēs iepazīties arī ar labās prakses piemēriem par jau īstenotiem veselību veicinošiem projektiem Latvijas un ārzemēs. 

Seminārā aicināti piedalīties Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatori, kuri ikdienā strādā ar sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumiem. Esot Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, pašvaldības iegūst papildu atpazīstamību un statusu, metodoloģisko atbalstu, iespēju piedalīties bezmaksas semināros un pieredzes apmaiņas braucienos, materiālus par veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem, kā arī iespēju veidot jaunus kontaktus.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu pašvaldību vidū, kā arī sniegt metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī. Tiek veicināta arī darbinieku izglītotība sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. Šobrīd Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā ir iestājušās 113 pašvaldības, un plašāk par to var izlasīt šeit.

Seminārs norisināsies 9. un 10. martā tiešsaistes formātā, izmantojot ZOOM platformu.

Semināru organizē Veselības ministrija ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).