Noslēgušies semināri pedagogiem par mutes un zobu veselības veicināšanu

2018. gada novembrī noslēgušies Veselības ministrijas organizētie semināri Programmas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīgiem uztura paradumiem ietvaros, kuri piedāvāja iespēju pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem Latvijā piedalīties bezmaksas izglītojošos semināros par bērnu mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem.

No augusta līdz novembrim kopumā tika īstenoti 12 semināri visos Latvijas reģionos - Rīgā, Ķegumā, Jelgavā, Saldū, Madonā, Ilūkstē, Jēkabpilī, Kuldīgā, Valmierā, Kandavā un Balvos. Kopā semināros piedalījās vairāk nekā 300 pirmsskolas un sākumskolas pedagogi visā Latvijā, priekšroku dodot tiem pedagogiem, kuri strādā teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru vai strādā ar bērniem, kuriem ir redzes, dzirdes vai garīgās attīstības traucējumi, vai invaliditāte.

“Tāpat kā attīstās modernās tehnoloģijas, mainās arī metodes un priekšstati par pareizu mutes un zobu kopšanu. Šī iemesla dēļ nevaram paļauties uz to, ka viss jau ir zināms, bet ir jāturpina mācīties un apgūt jaunas zināšanas. Sevišķi svarīgi tas ir pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, kuri savas zināšanas tālāk nodod jaunajai paaudzei,” uzskata viena no lektorēm, Rīgas Stradiņu universitātes Zobu terapijas un mutes veselības katedras asociētā profesore Egita Senakola.

“Seminārā bija iespēja ne tikai atsaukt atmiņā jau zināmo, bet uzzināt arī daudz jauna gan par pareizu zobu pastu un zobu suku izvēli, gan arī pareizu zobu tīrīšanas tehniku,” par iespaidiem pēc semināra stāsta Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pedagoģe. Līdzīgi uzskata arī skolotāja no Baložu vidusskolas: “Seminārs dod ierosmi ne tikai darbā ar bērniem, bet sniedz arī vairākas vērtīgas atziņas personīgajai dzīvei. Noteikti ieteiktu šo semināru arī citiem pirmsskolu un sākumskolu pedagogiem, šāda veida semināriem vajadzētu būt pat obligātiem.”

Semināra ilgums bija 6 akadēmiskās stundas un tas sastāvēja no teorētiskās un praktiskās daļas. Semināru mērķis bija sniegt zināšanas par bērnu mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīgiem uztura paradumiem, kā arī izglītot par metodēm, kas palīdzēs pedagogiem tēmu integrēt ikdienas darbā ar bērniem. Semināra lekcijas pasniedza vadošie speciālisti mutes veselības profilakses jomā Latvijā.

Semināra noslēgumā pedagogi saņēma apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides “A programma” apguvi, kā arī ieteikumu materiālu “Metodiskie ieteikumi pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem darbā ar bērniem par mutes dobuma un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”.

“Programma pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem un bērniem par mutes veselību un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” tiek īstenota un finansēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Semināru video pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem pieejami šeit: 1.lekcija2.lekcija.