Noslēdzies projekts par zobu un mutes higiēnu bērniem saistībā ar veselīgiem uztura paradumiem

2018. gadā Veselības ministrija īstenoja “Programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”. Projekta ietvaros izglītības iestādēs dažādos Latvijas reģionos tika novadītas 1224 nodarbības, kuras kopumā apmeklēja 22 077 bērni no 4 gadu vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs un 1. – 2. klašu izglītojamie, tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībām.

Nodarbībās tika stāstīts par veselīga uztura pamatprincipiem un zobu kopšanu, kā arī bērniem bija iespēja pašiem praktiski darboties, izmēģinot zobu tīrīšanu uz mulāžas, spēlējot spēli par veselīgiem un neveselīgiem produktiem, un uzdodot speciālistiem jautājumus. Lai rosinātu bērnu interesi nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes izmantot ikdienā, pēc katrs nodarbības dalībnieks saņēma informatīvu izdales materiālu, dvielīti un zobu suku.  Bērniem nodarbībās tika stāstīts arī par projekta ietvaros papildināto mobilo aplikācija “Zobs”, kas interaktīvā veidā veicina regulāru zobu tīrīšanas paradumu veidošanos. Informējam, ka bezmaksas mobilā aplikāciju “Zobs” būs pieejama arī pēc projekta noslēguma ikvienam.

Par notikušajām nodarbībām no izglītības iestāžu pedagogiem ir saņemtas daudzas pozitīvas atsauksmes. Pedagogi atzinīgi novērtēja, ka nodarbības tika organizētas interaktīvi, izmantojot saistošus uzskates materiālus un spēļu elementus, kas palīdzēja ieinteresēt bērnus un noturēt viņu uzmanību.

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas pedagoģe Mārīte Mičule norāda: „Skolēni ar interesi uztvēra jauno informāciju un aktīvi iesaistījās sarunā. Uzskatāmi tika parādīts, kā pareizi jātīra zobi. Informācija par veselīgiem un neveselīgiem produktiem tika pasniegta īsi, konkrēti un labi saprotami.”

Rīgas speciālās internātpamatskolas pedagoģe Jolanta Tīruma: „Šī bija fantastiska nodarbība ar jaukiem lektoriem un vērtīgu informāciju. Apgūstamais saturs par zobu higiēnu tika pasniegts tik vieglā un saprotamā veidā, ka bērniem viss kļuva skaidrs.”

 Nodarbību lektori norāda, ka ne visi bērni pietiekami labi rūpējas par savu mutes un zobu higiēnu. Dažkārt bērni neiedomājas par to, cik veselīgs un zobiem draudzīgs ir viņu ikdienas uzturs, it sevišķi saldinātie dzērieni un kārumi, tāpēc šādas nodarbības bērniem ir nepieciešamas.

Zobu higiēnistu asociācijas prezidente un nodarbību lektore Gunta Dukse uzskata: “Tas ir ļoti liels ieguvums, ka projekts ir visaptverošs un piedāvā nodarbības bērniem visā Latvijā, arī lauku teritorijās. Kopumā atsaucība no mācību iestādēm ir bijusi milzīga un redzama patiesa interese mācīties un apgūt jaunas zināšanas. Bērni ļoti labi uztver nodarbībās rādīto un stāstīto. Svarīgi pēc tam turpināt šīs iesētās zināšanas lolot un audzēt gan bērnu vecākiem, gan pedagogiem.”

Ņemot vērā zobu un mutes higiēnas veselības tēmas aktualitāti un nepieciešamību strādāt pie pareizas zobu kopšanas paradumu ieviešanas ilgtermiņā, tiek plānots pasākumu par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīgiem uztura paradumiem turpināt arī nākamajā gadā. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Veselības ministrijas mājaslapā www.vm.gov.lv un interneta vietnēs www.tirizobi.lv un www.esparveselibu.lv.

“Programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001)  ietvaros.