Noslēdzies pilotprojekts, kas palīdzēja iedzīvotājiem atmest smēķēšanu

Veselības ministrijas pilotprojektā, kura mērķis bija palīdzēt iedzīvotājiem atmest smēķēšanu, trešdaļai dalībnieku izdevies veiksmīgi atbrīvoties no kaitīgā ieraduma. Pilotprojektā piedalījās pieaugušie, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, kā arī topošās un jaunās māmiņas.

Kopumā ESF projektā* gada laikā notika 63 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu pasākumi visā Latvijā (17 – Rīgā, 15 – Kurzemē, 14 – Vidzemē, 13 – Pierīgā un pa 12 – Zemgalē un Latgalē), no kurām sešas grupas tika organizētas tieši topošajām un jaunajām māmiņām, kuras audzina bērnus līdz 3 gadu vecumam. Pilotprojektā dalību atbalsta grupās uzsāka 611 dalībnieki, tostarp 57 topošās un jaunās māmiņas.

Lai atbalsta grupas varētu notikt, speciālisti izstrādāja smēķēšanas atmešanas atbalsta programmu vairāk nekā 10 stundu garumā, un projekta īstenotāji apmācīja speciālistus atbalsta grupu vadīšanai. Pilotprojekta mērķis bija aktualizēt arī ārstniecības personu, piemēram, ģimenes ārstu lomu smēķēšanas atmešanas veicināšanā un izvērtēt šādu atbalsta programmu efektivitāti.

Vienlaikus tika apzināts iedzīvotāju pieprasījums pēc šāda veida atbalsta saņemšanas un faktori, kas veicina vai kavē sekmīgu smēķēšanas atmešanu.

Izvērtējot rezultātus, pozitīvas tendences iezīmējas ilgtermiņā. Ja pēdējā smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas nodarbībā smēķēšanu bija pārtraukuši 27% dalībnieku, kuri pabeidza visu programmu, pēc 6 mēnešiem smēķēšanu bija pārtraukuši 33% programmas beidzēju. Kopumā no 611 cilvēkiem, kuri uzsāka dalību smēķēšanas atmešanas atbalsta grupās, visu programmu pabeidza 63% dalībnieku.

Atmest smēķēšanu motivē līdzcilvēku atbalsts

Pilotprojektā secināts, ka būtiska loma smēķēšanas atmešanā ir līdzcilvēku atbalstam. Draugu, ģimenes locekļu, paziņu un speciālistu pamudinājums gandrīz pusei (42%) cilvēku bijis izšķirošais, lai pieteiktos dalībai atbalsta grupā. Tāpat secināts, ka dalībniekiem ar jau sākotnēji augstu motivāciju biežāk izdevies smēķēšanu pārtraukt un pie kaitīgā ieraduma vairs neatgriezties, nekā dalībniekiem ar zemāku motivāciju.

Ņemot vērā, ka būtiska nozīme motivēšanā atmest smēķēšanu, ir arī aktīvai ārstu līdzdalībai, pilotprojektā izstrādāti metodiskie materiāli primārās un perinatālās aprūpes speciālistiem – ģimenes ārstiem, ginekologiem, vecmātēm, pediatriem, neonatologiem un internistiem. 

Materiālos ir sniegta informācija un metodika, kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu. Tajā ir gan instrumenti nikotīna atkarīgu pacientu diagnosticēšanai, gan vairākas metodes, kā motivēt smēķējošu pacientu pārtraukt šo veselībai kaitīgo ieradumu. 

Ar noslēguma ziņojumu pilnā apjomā var iepazīties šeit.

*Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinājās LR Veselības ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros laikā no 2017. gada 27. septembra līdz 2019. gada 27. septembrim.  Pilotprojektu realizēja personu apvienība “Atkarības speciālistu apvienība”.