Noslēdzies apmācību cikls pedagogiem veselības izglītības jautājumos

Noslēdzies Veselības ministrijas rīkoto apmācību cikls pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem. Apmācību mērķis bija veicināt veselības jautājumu apguvi skolēnu vidū, izstrādājot programmu un informatīvos materiālus pedagogiem, kuri ikdienā skolā strādā ar veselības tēmām.

Apmācību cikla ietvaros veselības nozares speciālisti izstrādāja trīs informatīvos materiālus pedagogiem par tādām sabiedrības veselībai aktuālām tēmām kā veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, atkarības izraisošās vielas un procesi, psihiskā veselība, kā arī seksuālā un reproduktīvā veselība. Kopumā 50 izglītojošos semināros piedalījās vairāk nekā 1200 profesionālās un vispārējās izglītības pedagogu no visas Latvijas. 

Apmācībās pedagogi apguva gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, ko izmantot ikdienas darbā. Liels uzsvars apmācībās bija  uz praktisku izglītojošo aktivitāšu apgūšanu un izspēlēšanu pedagogu starpā, lai veicinātu izpratni par to nozīmi un palīdzētu sagatavoties uzdevumu veikšanai kopā ar skolēniem. 

Materiāli ir pielāgoti darbam ar skolēniem dažādās vecuma grupās: 1.-6. klase, 7.-9. klase un 10.-12. klase. Visos izstrādātajos materiālos ir ietverta zinātniski pamatota un uz pierādījumiem balstīta informācija par veselību, kā arī speciālistu ieteikumi darbā ar skolēniem attiecīgajā vecumposmā par iepriekš minētajām veselības tēmām. Pedagogi kopā ar skolēniem var veikt arī dažādus praktiskus uzdevumus, lai interaktīvā veidā iegūtu zināšanas par veselības jautājumiem.

Lai Latvijas jaunā paaudze būtu vesela un zinoša, ikviens pedagogs, izstrādājot savu stundu plānus, ir aicināts izmantot pieejamos informatīvos materiālus. Materiāli noderēs ne tikai sociālo zinību, bioloģijas un veselības mācības skolotājiem, bet arī klašu audzinātājiem. Materiālos iekļautās aktivitātes ir brīvi pielāgojamas katras klases vajadzībām.