Madonā notiks apmācības bērnu aprūpes iestāžu darbiniekiem un klientiem par veselīgu uzturu

2019.gada 13.maijā Madonas pilsētas vidusskolā plkst. 15:00 norisināsies Veselības ministrijas rīkotās apmācības izglītības un sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnologiem un citiem speciālistiem par veselīgu uzturu.

Sabalansētam, pilnvērtīgam un veselīgam uzturam ir noteicoša loma veselības rādītāju uzlabošanā un nodrošināšanā, kā arī organisma augšanā un attīstībā, augstu darbaspēju un labas kopējās pašsajūtas veicināšanā.. Līdz ar to, lai bērni un pusaudži izglītības iestādēs saņemtu pilnvērtīgu, dažādu, pietiekamu, un garšīgu uzturu, būtiski ir izglītot speciālistus, kas ikdienā plāno un uzrauga ar ēdināšanu saistītus procesus, sastāda ēdienkartes un gatavo ēdienu, kā arī citus speciālistus, kas ir saistīti ar šiem procesiem attiecīgajās iestādēs.

Vienas apmācības ilgums būs 8 akadēmiskās stundas, kuru laikā apmācību dalībniekiem sniegs informāciju par veselīga uztura jautājumiem, uzsverot ne tikai veselīga un pilnvērtīga uztura pagatavošanas pamatprincipus, bet arī skaidrojot, kā aprēķināt ēdienu uzturvērtību un izmaksas, kā pagatavot izmaksu ziņā ekonomisku uzturu, kas ir pilnvērtīgs un veselīgs. Dalībnieki tiks informēti arī par neveselīga uztura ietekmi uz veselību un neinfekciju slimību riska faktoriem, kas ir novēršami ar veselīga uztura palīdzību (piemēram, sāls, cukura un piesātināto taukskābju samazināšana uzturā). Apmācību nobeigumā dalībniekiem būs iespēja pašiem, izmantojot jaunas receptes, pagatavot dažādus ēdienus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām normām un pieejamajam finansējumam uz vienu ēdienreizi.

Apmācības vadīs uztura speciāliste un pavāre ar lielu pieredzi izglītības iestāžu ēdienkaršu veidošanā. Pēc apmācībām katrs dalībnieks saņems apliecinājumu un īpaši izveidotu informatīvo materiālu par apmācību tematiku.

Uz apmācībām ir aicināti gan Madonas novada, gan tuvāko novadu izglītības iestāžu un sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošie pavāri, pārtikas tehnologi un citi speciālisti. Pieteikties apmācībām var sazinoties ar Vivitu Vecozolu, e-pasts: vivita.vecozolaatmadona.lv, tel.: +371 26378836, savukārt jautājumus par apmācībām var uzdot apmācību īstenotāja SIA Prakse.lv pārstāvei Amandai Brizgai, e-pasts: amanda.brizgaatprakse.lv, tel.: +371 28390935.

Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai par apmācībām Veselības ministrijas platformā www.ESparveselibu.lv, kurā ir pieejami arī apmācību materiāli, videomateriāli.

Apmācības tiek organizētas Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).