Bez vakcīnas nav uzvaras!

Latvijā kopš vakcinācijas pret Covid-19 uzsākšanas ir vakcinēti aptuveni 700 000 Latvijas iedzīvotāju, taču daudzi Latvijas iedzīvotāji vēl aizvien vilcinās, nogaida un nespēj izlemt par labu vakcinācijai pret Covid-19, kas ir vienīgais veids, lai mazinātu bīstamās infekcijas izplatību. 

Līdz ar to, lai pārliecinātu visus šaubīgos un nogaidošos Latvijas iedzīvotājus no 12. jūlijā ir sākusies aktivitāte, kuras laikā dažādu mediju (televīzijā, radio, internets un vide) kanālos tiks izvietotas video reklāmas, audio reklāmas, sociālo mediju video reklāmas un vides reklāmas par fokusētu dažādu iedzīvotāju grupu uzrunāšanu par vakcinēšanos pret Covid-19.  

Aktivitātes vienojošais sauklis ir “Bez vakcīnas nav uzvaras”, kas ir interpretēts no 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulka 3. rotas karoga saukļa “Bez cīņas nav uzvaras”, kurā vārds “cīņa” ir aizvietots ar vārdu “vakcīna”, bet vārds “uzvara” ir pielāgojams dažādu mērķauditoriju un tēmu vajadzībām. Saukļa galvenais mērķis ir dot impulsu šaubīgajiem un nogaidošajiem Latvijas iedzīvotājiem pieņemt lēmumu vakcinēties. 

Reklāmas vizuālie risinājumi ir veidoti nacionālā romantisma stila un stilizētas propagandas sajaukumā, lai pozitīvi un nedaudz pašironiski uzrunātu mērķauditoriju. 

Reklāmas aktivitātes televīzijā, radio, internetā un vidē turpināsies līdz šī gada 22. augustam. 

Aktivitāte īstenota Veselības ministrijas ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1./16/I/001) ietvaros.