Aktualizēts Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns

Lai Eiropas Sociālā fonda 2014. – 2020. gada plānošanas periodā tiktu piemērota vienota, kompleksa pieeja veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plānošanai, īstenošanai un novērtēšanai nacionālā un vietējā līmenī, ir sagatavots un aktualizēts Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns. Tas tika apstiprināts 2023. gada 28. novembrī Veselības veicināšanas un slimību profilakses Starpsektoru sadarbības komitejā.

Plāns paredzēts sabiedrības veselības jomas profesionāļiem un veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plānotājiem, jo īpaši pašvaldībās strādājošajiem speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar veselību veicinošo un slimību profilakses pasākumu īstenošanu.

Plāna aktualizēšanā piedalījušies Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra eksperti Eiropas Savienības fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" Nr.9.2.4.1/16/I/001 ietvaros. 

Ar aktuālo Veselības veicināšanas un slimību profilakses plānu var iepazīties šeit.