Turpinās pedagogu apmācības par veselības izglītības jautājumiem

Veselības ministrija Eiropas Sociāla fonda ietvaros piedāvā pedagogiem visā Latvijā bezmaksas apmācības par veselības izglītības jautājumiem. Šobrīd aicinām pieteikties pedagogus, kuri strādā ar 7.-9. klašu skolēniem.

Pirmās apmācības šajā grupā notiek jau 20.maijā, Talsos, Rēzeknē tās ieplānotas 13. jūnijā, Jēkabpilī – 20. jūnijā, Balvos – 21. jūnijā, u.c.

Apmācību mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un nodrošināt pēctecīgu veselības jautājumu apguvi vispārējā un profesionālajā izglītībā. Līdz gada beigām pedagogiem visā Latvijā ir iespēja piedalīties apmācībās darbam ar skolēniem trijās klašu grupās (1.-6. klase, 7.-9. klase un 10.-12. klase) par šādām tēmām:

  • veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes;
  • atkarību izraisošās vielas un procesi;
  • psihiskā, seksuālā un reproduktīvā veselība.

Šobrīd vēl ir iespējams pieteikties arī uz bezmaksas apmācībām par veselības izglītības jautājumiem pedagogiem, kuri  strādā ar 1.-6. klašu skolēniem. Savukārt drīzumā būs pieejamas arī apmācības par veselības izglītības jautājumiem pedagogiem, kuri strādā ar 10.-12.klašu skolēniem.

Kopumā projektā plānotas 48 apmācības visā Latvijā – katrā klašu grupā pa 16 nodarbībām.  Vienā apmācību reizē var piedalīties 25 pedagogi. Dalībnieku izvēlē priekšroka tiek dota pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādēs ārpus pilsētas ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 cilvēkiem uz kvadrātkilometru.

Apmācību ilgums ir 8 akadēmiskās stundas, iekļaujot teoriju un praksi. Lekcijas pasniegs Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore Agita Klempere – Sipjagina, pedagogi Ruta Bancāne un Vladimirs Hutornojs, kā arī sabiedrības veselības speciālistes Aija Bukova-Žideļūna, Ginta Ozola un Māra Veselova.

Apmācību noslēgumā pedagogi saņem apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides “A programma” apguvi, kā arī informatīvo materiālu veselības jautājumu apguvei mācību procesā.

Lai pieteiktos apmācībām, aicinām aizpildīt anketu: 
7.-9. klašu pedagogiem.
1.-6. klašu pedagogiem.

Apmācības izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem norisinās ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).