ES NAP logo

 

Video

 • Par atkarību profilakses programmu "Veselīgas nākotnes programma" Video

  Veselības ministrija sadarbībā ar SIA "Bērnu un pusaudžu resursu centrs" ir izstrādājusi atkarību profilakses programmu "Veselīgas nākotnes programma". Tā paredzēta 13 – 25 gadus veciem iedzīvotājiem, kuri pirmo reizi nonākuši valsts vai pašvaldības iestāžu redzeslokā saistībā ar atkarību izraisošo vielu lietošanu un/vai ar to saistītu pretlikumīgu, riskantu uzvedību.
  "Veselīgas nākotnes programma" ir pieejama elektroniski un bez maksas:
  - Rokasgrāmata “Veselīgas nākotnes programma”
  https://www.esparveselibu.lv/sites/default/files/2023-09/Rokasgramata.pdf
  - Jauniešu darba lapu grāmata
  https://www.esparveselibu.lv/sites/default/files/2023-09/Jauniesu_darb_lap_gram.pdf
  - Vecāku darba lapu grāmata
  https://www.esparveselibu.lv/sites/default/files/2023-09/Vecaku_darb_lap_gram.pdf
  - Infografikas par programmu
  https://www.esparveselibu.lv/sites/default/files/2023-10/Infografikas_par_programmu.pdf
 • Mācību filma pusaudžiem par narkotiskajām vielām un to radītajām sekām Video

  Veselības ministrija kopā ar ekspertiem ir izstrādājusi mācību filmu pusaudžiem par narkotiskajām vielām un to radītajām sekām.
  Mācību filmu veido divas epizodes. Pirmajā epizodē "Vielas un atkarības" narkoloģe Inga Landmane sniedz skaidrojumus par populārāko narkotisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz veselību, psihisko stāvokli, uzvedību, atkarību veidošanās mehānismiem un lietošanas sekām. Otrajā epizodē "Kā palīdzēt pateikt "nē" narkotikām" psihoterapeits Artūrs Miksons analizē atkarību mehānismu, to, ko cilvēki meklē narkotikās un sniedz padomus, kā jaunietim pateikt “nē” narkotisko vielu lietošanai, nekļūstot apsmietam un atraidītam. Filma sniedz informāciju arī par to, kur meklēt palīdzību un atbalstu atkarību jautājumos.
 • Seminārs "Vesela Latvija": Atkarību izraisošo vielu un procesu lietošanas profilakse pašvaldībās Video

  Semināra "Vesela Latvija" Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām uzstājas lektore Laura Isajeva.

  Divu dienu seminārs noritēja 2021. gada 9. un 10. martā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).
 • Seminārs "Vesela Latvija": Procesu atkarības – veidi, pazīmes, riska un preventīvie faktori Video

  Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas lektores Solvita Melne un Dace Lāce.

  Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).
 • Seminārs "Vesela Latvija": Nikotīna ietekme uz organismu Video

  Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas lektore Renāte Snipe.

  Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).
 • Seminārs "Vesela Latvija": Smēķēšana skolēnu vidū – aktualitātes un profilakses pasākumi Video

  Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas lektore Irina Matjuka.

  Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).