Pētījums par D vitamīna un dzelzs deficītu grūtniecēm Latvijā

Līdz šim veiktie pētījumi par Latvijas iedzīvotāju D vitamīna līmeni liecina, ka tikai mazākajai iedzīvotāju daļai D vitamīna līmenis ir normas robežās.

D vitamīns ir svarīgs un nepieciešams mazuļa balsta un kustību aparāta, galvas smadzeņu un imūnās sistēmas attīstībai. Pietiekams D vitamīna līmenis grūtniecības laikā samazinās rahīta risku zīdainim pēc dzimšanas. Lai samazinātu riskus dažādām deficīta izraisītām komplikācijām, pēc Veselības ministrijas pasūtījuma valsts zinātniskais institūts "BIOR" sadarbībā ar ginekologiem  veica valsts nozīmes pētījumu par D vitamīna un dzelzs deficītu grūtniecēm Latvijā.

Pētījuma mērķis – izpētīt D vitamīna un dzelzs deficīta prevalenci un smaguma pakāpi grūtniecēm Latvijā, lai sekmētu nacionālo prevencijas programmu izstrādi D vitamīna un dzelzs deficīta novēršanai.

Pētījuma galvenie uzdevumi:

  • pētījuma instrumenta (aptaujas anketas) un datu savākšanas procesa pilotēšana;
  • informācijas par grūtnieču D vitamīna un dzelzs deficīta riska faktoriem un dzīvesveida paradumiem iegūšana;
  • laboratorisko izmeklējumu veikšana: pilna asins aina (PAA); D vitamīna (25 (OH)D), parathormona (PTH), feritīna, transferīna šķīstošo receptoru līmeņa noteikšana asins serumā;
  • antropometrisko mērījumu veikšana (ķermeņa masa un auguma garums);
  • datu ievade, apstrāde un datu analīze, noskaidrojot dzelzs un D vitamīna deficīta izplatību un smaguma pakāpi pētījuma mērķa grupā, kā arī identificējot dzelzs un D vitamīna deficīta riska faktorus.

Pētījuma galvenie rezultāti:

Vairāk nekā trešdaļai pētījuma dalībnieču (35,2%) D vitamīna līmenis bija nepietiekams un 2,1% bija smags D vitamīna deficīts. Atbilstoši laboratoriju dotajām atsauces vērtībām, 50,9% dalībnieču hemoglobīna līmenis un 18,5% feritīna līmenis bija zem normas. Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām, dzelzs deficīts (feritīns <15 µg/L) bija 24,6% dalībnieču, bet atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu un Apvienotās Karalistes vadlīnijām (feritīns <30 µg/L) – 60,5% dalībnieču.

Pētījums tika realizēts Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).