Veikts pētījums par fizisko aktivitāti, uztura paradumiem un ķermeņa masas indeksu pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā

Lai iegūtu informāciju par liekās ķermeņa masas un aptaukošanās izplatību pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī par bērnu fizisko aktivitāti un uztura paradumiem Latvijā, Veselības ministrija sadarbībā ar sabiedriskā domas pētījumu centru SKDS, veikusi pētījumu. Tajā secināts, ka normāla ķermeņa masa ir 69,9% un lieka ķermeņa masa un aptaukošanās - 19,2% Latvijas piecgadīgo bērnu. Vecāku viedoklis par savu bērnu ķermeņa masu atšķiras no mērījumos iegūtajiem datiem. Proti, vecāki pietiekami neapzinās liekās ķermeņa masas un aptaukošanās problēmu saviem piecgadīgajiem bērniem.

Lieka ķermeņa masa un aptaukošanās ir daudzfaktoru veselības problēma, kuras attīstību galvenokārt veicina nesabalansēts uzturs un nepietiekama fiziskā aktivitāte. Lai apzinātu šīs problēmas izplatību populācijā un attiecīgi plānotu nepieciešamās intervences, nepieciešama problēmas pētniecība un uzraudzība.

Pētījums īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros, izmantojot Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas 2018. gadā izstrādāto teorētisko pamatojumu, metodoloģiju un instrumentāriju, kur par pamatu ņemta Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas bērnu aptaukošanās pārraudzības iniciatīvas Bērnu antropometrisko parametru (t.i. ķermeņa masas, auguma garuma, vidukļa un gurnu apkārtmēra mērījumi) un skolu vides pētījuma metodoloģija.

Pētījums par fizisko aktivitāti, uztura paradumiem un ķermeņa masas indeksu 5-6 gadīgiem pirmsskolas vecuma bērniem tika uzsākts 2020. gadā un tā ietvaros pirmsskolas izglītības iestādēs tika veikti antropometrisko parametru mērījumi 3009 piecgadīgiem bērniem. Vienlaikus tika īstenota arī vecāku aptauja par bērna veselības paradumiem ģimenē, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņu audzinātāju aptauja par bērnudārza vides atbilstību veselīga uztura paradumu un fiziskās aktivitātes veicināšanai bērniem.

Pētījuma rezultāti liecina, ka normāla ķermeņa masa ir 69,9%, savukārt lieka ķermeņa masa un aptaukošanās - 19,2% (12,0% liekā ķermeņa masa, 7,2% - aptaukošanās). Izteiktas atšķirības dzimuma grupās nav novērojamas - lieka ķermeņa masa un aptaukošanās konstatēta 19,8% zēnu un 18,6% meiteņu. Tomēr vecāku viedoklis par šīs problēmas izplatību viņu bērniem ir krasi atšķirīgs. Bērniem, kuriem pēc antropometrisko mērījumu datiem tika noteikta lieka ķermeņa masa, 89,9% vecāku uzskata, ka ķermeņa masa ir normāla. Savukārt bērniem, kuriem konstatēta aptaukošanās, 41,3% vecāku domā, ka  ķermeņa masa ir normāla, un 53,2% - ka ir nedaudz lieks svars. Tātad, vecāki pietiekami neapzinās liekās ķermeņa masas un aptaukošanās problēmu saviem piecgadīgajiem bērniem.

Pētījuma dati sniedz ieskatu arī par ķermeņa masu potenciāli ietekmējošiem faktoriem, piemēram, bērna dzimšanas svaru, bērna zīdīšanu, uztura paradumiem ģimenē, laiku, ko bērni pavada pie ekrāniem, fiziskajām aktivitātēm brīvajā laikā un ar vecākiem, par nokļūšanu pirmsskolas izglītības iestādē un no tās, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes vides atbilstību uztura un fizisko aktivitāšu paradumu veicināšanai bērniem.

Plānojot sabiedrības veselības programmas bērnu veselīgai attīstībai, jāņem vērā vecāku zināšanas un uzskatus, kā arī ģimenes sociālo kontekstu, nodrošinot vecākiem informāciju un veidojot izpratni par aptaukošanās riska faktoriem. Svarīgi iedzīvotājiem nodrošināt resursu pieejamību aptaukošanās profilaksei un ārstēšanai.