Mācības

Mācību video

 • Seminārs "Vesela Latvija": Veiksmīga komunikācija un pieeja izglītojamajiem par seksuālo un reproduktīvo veselību saistītiem jautājumiem Video

  Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas lektore Rita Kubuliņa.

  Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).
 • Seminārs "Vesela Latvija": Nikotīna ietekme uz organismu Video

  Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas lektore Renāte Snipe.

  Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).
 • Seminārs "Vesela Latvija": Nīderlandes labās prakses piemēri skolēnu veselības veicināšanā izglītības iestādēs Video

  Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas Nīderlandes NVVST vecākā koordinatore Marije van Koperen.

  Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).
 • Seminārs "Vesela Latvija": NVVST un SPKC aktualitātes veselības veicināšanā un slimību profilaksē Video

  Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas SPKC Veselības veicināšanas vadības nodaļas vadītāja Maija Pauniņa.

  Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).
 • Seminārs "Vesela Latvija": Smēķēšana skolēnu vidū – aktualitātes un profilakses pasākumi Video

  Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas lektore Irina Matjuka.

  Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).
 • Seminārs "Vesela Latvija": Aizkraukles novada vidusskolas labās prakses piemēri par veselību veicinošu vidi un veselību veicinošām aktivitātēm Video

  Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas NVVST koordinatore Inna Grahovska.

  Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).
 • Seminārs "Vesela Latvija": Ņirgāšanās veidi, tās atpazīšana un profilakse Video

  Seminārā "Vesela Latvija" Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem uzstājas lektores Inese Lapsiņa un Gunita Kleinberga.

  Divu dienu seminārs noritēja 2020. gada 25. un 26. augustā un tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).
 • Atkarību izraisošās vielas un procesi (1.-6. klasei) Video

  Video lekcija no Veselības ministrijas rīkotajām apmācībām izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem darbā ar 1.-6. klases skolēniem.
 • Seksuālā un reproduktīvā veselība (1.-6. klasei) Video

  Video lekcija no Veselības ministrijas rīkotajām apmācībām izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem darbā ar 1.-6. klases skolēniem.
 • Psihiskā veselība (1.-6. klasei) Video

  Video lekcija no Veselības ministrijas rīkotajām apmācībām izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem darbā ar 1.-6. klases skolēniem.
 • Fiziskās aktivitātes (1.-6. klasei) Video

  Video lekcija no Veselības ministrijas rīkotajām apmācībām izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem darbā ar 1.-6. klases skolēniem.
 • Veselīgs uzturs (1.-6. klasei) Video

  Video lekcija no Veselības ministrijas rīkotajām apmācībām izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem darbā ar 1.-6. klases skolēniem.